Wybierz miasto

Kraków 

hotel Park Inn by Radisson, ul. Monte Cassino 2
9.00 – 14.30

 

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Usprawnienie procesu kształcenia przy pomocy bezpłatnych rozwiązań edukacyjnych.
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych, edukacja ekologiczna – przykłady zajęć.
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia.
 • Robotyka i programowanie jako element edukacji.

 

II Panel. Reforma edukacji w przepisach prawa. Zadania dyrektora placówki oświatowej. 

 • Ustawa o systemie oświaty a ustawa Prawo oświatowe.
 • Zmiany w organizacji szkół i placówek.
 • Nowe przepisy wykonawcze do ustaw.
 • Statut szkoły – konieczność zmian.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie zagadnienia reguluje nowa ustawa Prawo oświatowe, a jakie ustawa o systemie oświaty,
 • jakie ważne zadania dyrektora szkoły wynikają z przepisów prawa,
 • jakie są zmiany dotyczące kwalifikacji nauczycieli,
 • na co zwrócić uwagę organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz kształcenie specjalne w placówce,
 • jak przygotować nowy statut szkoły/placówki.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Bydgoszcz
9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Nowoczesne technologie audiowizualne w palcówkach oświatowych.
 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Usprawnienie procesu kształcenia przy pomocy bezpłatnych rozwiązań edukacyjnych.
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych.
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia.
 • Nowe metody rozwijania kompetencji nauczycieli.

 

II Panel. Reforma edukacji w przepisach prawa. Zadania dyrektora placówki oświatowej. 

 • Zmiany ustroju szkolnego.
 • Ustawa o systemie oświaty a ustawa Prawo oświatowe.
 • Zmiany w organizacji szkół i placówek.
 • Nowa podstawa programowa.
 • Nowe przepisy wykonawcze do ustaw.
 • Statut szkoły – konieczność zmian.

Ponadto:

 • Projektowane zmiany w przepisach wykonawczych.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie zagadnienia reguluje nowa ustawa Prawo oświatowe, a jakie ustawa o systemie oświaty,
 • jakie ważne zadania dyrektora szkoły wynikają z przepisów prawa,
 • jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel w reformowanej szkole,
 • na co zwrócić uwagę przygotowując statut szkoły/placówki.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Gdańsk
9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych, edukacja ekologiczna – przykłady zajęć.
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia.
 • Nowe metody rozwijania kompetencji nauczycieli.

 

II Panel. Reforma edukacji w przepisach prawa. Zadania dyrektora placówki oświatowej. 

 • Zmiany ustroju szkolnego.
 • Ustawa o systemie oświaty a ustawa Prawo oświatowe.
 • Zmiany w organizacji szkół i placówek.
 • Nowa podstawa programowa.
 • Nowe przepisy wykonawcze do ustaw.
 • Statut szkoły – konieczność zmian.

Ponadto:

 • Projektowane zmiany w przepisach wykonawczych.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie zagadnienia reguluje nowa ustawa Prawo oświatowe, a jakie ustawa o systemie oświaty,
 • jakie ważne zadania dyrektora szkoły wynikają z przepisów prawa,
 • jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel w reformowanej szkole,
 • na co zwrócić uwagę przygotowując statut szkoły/placówki.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Poznań
9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych.
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia.
 • Nowe metody rozwijania kompetencji nauczycieli.

 

II Panel. Reforma edukacji w przepisach prawa. Zadania dyrektora placówki oświatowej. 

 • Zmiany ustroju szkolnego.
 • Ustawa o systemie oświaty a ustawa Prawo oświatowe.
 • Zmiany w organizacji szkół i placówek.
 • Nowa podstawa programowa.
 • Nowe przepisy wykonawcze do ustaw.
 • Statut szkoły – konieczność zmian.

Ponadto:

 • Projektowane zmiany w przepisach wykonawczych.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie zagadnienia reguluje nowa ustawa Prawo oświatowe, a jakie ustawa o systemie oświaty,
 • jakie ważne zadania dyrektora szkoły wynikają z przepisów prawa,
 • jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel w reformowanej szkole,
 • na co zwrócić uwagę przygotowując statut szkoły/placówki.

 

Prelegent – współautor zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach. Posiada doświadczenie w pracy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i kuratoriach oświaty. Autor publikacji, artykułów prasowych, opracowań poświęconych tej problematyce. Prelegent wielu konferencji, seminariów i spotkań tematycznych. Współpracownik uczelni wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką edukacji dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie szkoleniowe i niezwykłe umiejętności interpersonalne.