Kongres odbył się w hotelu Novotel Airport i  zgromadził około 80  uczestników będących specjalistami  z obszaru zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. W trakcie jego trwania odbywały się wykłady o różnorodnych zakresach tematycznych, a uczestnicy Kongresu mieli także możliwość bezpośredniego spotkania się z dostawcami usług dla branży, w części targowej Kongresu. Była to doskonała okazja do zapoznania się najciekawszymi rozwiązaniami i nowościami na rynku usług dedykowanych branży.

Wykłady, prezentowana tematyka oraz rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, a część targowa ze stoiskami prezentacyjnymi okazała się świetnym miejscem do wymiany poglądów oraz nawiązywania kontaktów.

Podczas Kongresu zaprezentowano tematykę z zakresu:

  • Znaczenia eksploatacji i serwisu systemów wod-kan.
  • Kompleksowych rozwiązań z obszaru zarządzania energią o proekologicznym charakterze
  • Przejście z nieefektywnych źródeł zasilania na ciepło z m.s.c. oraz doposażenie w moduł c.w.u.
  • Dźwigów osobowych
  • Systemów wykrywających nieszczelności pokryć dachowych
  • Nowoczesnych systemów oświetleniowych dla nieruchomości komercyjnych
  • Restytucji mienia po pożarach i zalaniach

Uczestnicy Kongresu mieli także  okazję wysłuchać wykładu o charakterze szkoleniowym, który ukazywał działalność Facility Management w  Polsce w perspektywie przyszłości, a także w oparciu o stan aktualny. Szeroko poruszono zagadnienia o procesach przetargowy na usługi Facility Management.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kongresu za udział i duże zainteresowanie wydarzeniem. Za udaną współpracę, wsparcie merytoryczne i organizacyjne dziękujemy naszym Partnerom i Wystawcom zaangażowanych w organizację wydarzenia.  

Polski Instytut Rozwoju Rynku