Aktualności

Zarządzanie nieruchomościami w dobie światowej pandemii – webinary dla zarządców nieruchomości

Obecna sytuacja spowodowana przez COVID-19 dotknęła niemal każdą branżę. Jakie są prawne aspekty funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w okresie pandemii? Jakie problemy w praktyce zarządzania nieruchomościami przyniosła pandemia? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości, które z powodu pandemii COVID-19, podczas tej edycji, odbyły się w formie webinarów, czyli

Webinary dla Dyrektorów Szkół – za nami cykl konferencji online

W dniach od 12 do 21 maja odbył się cykl webinarów dla dyrektorów szkół, będących konferencjami zorganizowanymi  z myślą o wsparciu dyrektorów szkół i przedszkoli, które z uwagi na szczególną sytuację-odbywały  się w formule online. W trakcie spotkań łączyliśmy się z przedstawicielami Kuratorium Oświaty oraz specjalistami, którzy omawiali  zmiany prawne w oświacie związane z zapobieganiem,

To była już dziesiąta edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych!

Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela w 2019 oraz wdrażanie zmian w placówce były tematami przewodnimi dziesiątej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Dziesiąta edycja tego cyklu odbyła się w sześciu miastach Polski, a udział w niej łącznie wzięło 600 dyrektorów placówek takich jak szkoła i przedszkole. Podczas każdej z konferencji

Za nami XXIII Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

Eksploatacja i utrzymanie obiektu, drogi do efektywniejszej obsługi i serwisu nieruchomości, systemy zabezpieczeń i automatyka w budownictwie wielorodzinnym, energia elektryczna dla nieruchomości, rozwój kompetencji zarządcy nieruchomości oraz zagadnienia prawne- to tylko niektóre z tematów poruszanych  w trakcie XXIII edycji Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji Kongresu, również i tym razem, ponad 200

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości- podsumowanie edycji jesień 2019

Jesienna edycja największego i najpopularniejszego cyklu konferencji dla zarządców nieruchomości  w naszym kraju odbyła się w 13 miastach. Konferencje zgromadziły łącznie ponad 1000 uczestników będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Podczas każdej z konferencji dyskutowano na tematy dotyczące prawnych problemów z uciążliwymi najemcami, poruszano kwestie środków prawnych w przypadku zachowań niewłaściwych, w tym windykacji

28 listopada w  Warszawie odbył się Kongres Zarządzania  Nieruchomościami Komercyjnymi

Kongres odbył się w hotelu Novotel Airport i  zgromadził około 80  uczestników będących specjalistami  z obszaru zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. W trakcie jego trwania odbywały się wykłady o różnorodnych zakresach tematycznych, a uczestnicy Kongresu mieli także możliwość bezpośredniego spotkania się z dostawcami usług dla branży, w części targowej Kongresu. Była to doskonała okazja do zapoznania się

XX edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości przed nami!

XX edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości rozpocznie się już 12 września i potrwa do końca listopada 2019 roku. Największy i najpopularniejszy cykl konferencji dla zarządców nieruchomości w naszym kraju, odbędzie się w sezonie jesiennym, w 13 miastach Polski. W trakcie spotkań  zostanie omówiony m.in. temat podejmowania środków prawnych wobec właścicieli lokali, członków spółdzielni oraz najemców

X edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych już w październiku!

Podczas jesiennej edycji spotkań odwiedzimy 6 miast naszego kraju. W trakcie każdej z konferencji zaprezentowana zostanie szeroka tematyka związana z funkcjonowaniem i zarządzaniem placówką oświatową. Do udziału w konferencjach zapraszamy dyrektorów i zastępców dyrektorów  szkół i placówek oświatowych. Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela w 2019 r.  oraz wdrażanie zmian

Za nami Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych!

28 maja w Warszawie, w hotelu Novotel Airport odbyła się kolejna edycja Kongresu, będącego jedną z największych i najciekawszych konferencji dedykowanych zarządcom nieruchomości mieszkaniowych w naszym kraju. Udział w Kongresie wzięło blisko 200 uczestników, specjalistów z obszaru zarządzania nieruchomościami z Warszawy i woj. mazowieckiego. Odbyło się kilkanaście wykładów z dziedziny technicznej obsługi nieruchomości oraz rozwiązań

Sukces Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela w 2019 r., wdrażanie zmian w placówce oraz przegląd najciekawszych produktów i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówki oświatowej- były głównymi tematami poruszanymi w trakcie wiosennej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Konferencje odbyły się w 10 miastach naszego kraju, a w każdej z nich udział wzięło ok.100