Dziękujemy za udział w wiosennej edycji Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości na stałe wpisały się w kalendarz ważniejszych wydarzeń zarządców nieruchomości i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie całego kraju. O tym jak duża jest potrzeba spotkań i szkoleń w tej branży świadczy miniona, wiosenna edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości, które odbyły się w okresie marzec – czerwiec 2016 r. w czternastu miastach Polski.

Udział w konferencjach łączne wzięło prawie 1300 osób, będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, a w organizację cyklu zaangażowało się kilkanaście firm świadczących profesjonalne usługi dla branży, a także wielu ekspertów z dziedziny prawa, rozwiązań technicznych czy ochrony środowiska.

Tematyka konferencji była zróżnicowana, a ich celem był przegląd rynku oraz prezentacja skutecznych rozwiązań dedykowanych branży. Omówiono wiele problemów i pokazano skuteczne przykłady ich rozwiązań. Dodatkowo, podczas każdej z konferencji odbyły się panele prawne, dające uczestnikom możliwość bezpośrednich kontaktów ze specjalistami z dziedziny prawa oraz konsultacji najbardziej aktualnych problemów prawnych z jakimi borykają się zarządcy nieruchomości w swojej codziennej pracy.

Partnerem cyklu była firma ISTA Polska, której eksperci wystąpili podczas każdej z konferencji, prowadząc prelekcje związane z zasadami tworzenia regulaminów i ich wpływu na prawidłowy wynik rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom, Prelegentom, Wystawcom i Patronom Medialnym za zaangażowanie w organizację i udaną współpracę.

Wszystkim Uczestnikom naszych konferencji serdecznie dziękujemy za udział w trzynastej edycji Regionalnych Spotkaniach Zarządców Nieruchomości.

Kolejna edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości rozpocznie się już we wrześniu 2016 r. Wkrótce na naszej stronie zamieścimy więcej informacji o jesiennej edycji. Do udziału już teraz serdecznie zapraszamy!

Firmy zainteresowane współpracą, prezentacją podczas konferencji prosimy o kontakt.