Przygotowanie do organizacji pracy przedszkoli i szkół
w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Kluczowe zagadnienia w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

2 marca 2021 r.
godz. 12.30 - 14.30

Zapraszamy do udziału w Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych, konferencji organizowanej z myślą o wsparciu
dyrektorów szkół i przedszkoli, która w tym roku odbędzie się w formule online. Tematyka konferencji obejmuje
aktualne zagadnienia prawne oraz ma na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu aktualnych zmian i uprawnień ustawowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.*
Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja.

*dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych

TEMATYKA

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie placówką oświatową.

 • Misja Edukacja – program edukacji finansowej w szkołach.
 • Doradztwo zawodowe w szkole.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne – program Aktywna Tablica.

 

II Panel

Organizacja pracy przedszkoli i szkół w nowym roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Funkcjonowanie i rozwój placówek oświatowych oraz kluczowe zagadnienia w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

 • Organizacja pracy szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 – arkusz organizacji pracy – najważniejsze kwestie przy jego tworzeniu.
 • Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola. Jak prawidłowo przygotować ofertę?
 • Decyzje kierownicze i administracyjne dyrektora.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna podczas bieżącej pracy z uczniem.
 • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Otrzymacie Państwo aktualne informacje, które pomogą w procesie prawidłowego zarządzania przedszkolem i szkołą.

 Dowiedzą  się Państwo między innymi:

 • Które przepisy są kluczowe przy planowaniu organizacji pracy szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2021/2022.
 • Co uwzględnia arkusz organizacji pracy placówki oświatowej.
 • Jak prawidłowo przygotować dokumentację niezbędną do złożenia oferty na konkurs na dyrektora przedszkola/szkoły publicznej.
 • Co oznacza „koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej”.
 • Kiedy dyrektor wydaje decyzje administracyjne, a kiedy podejmuje inne decyzje wynikające z jego kompetencji określonych przepisami prawa.
 • Przykład decyzji administracyjnej dotyczącej spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (tzw. edukacja domowa).
 • W jaki sposób udzielać uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy.
 • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów na rzecz ucznia – co to znaczy.
 • Jak dokumentować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, na co dyrektor powinien zwrócić uwagę sprawując nadzór pedagogiczny w tym obszarze.

ZAPEWNIAMY

 • bezpłatny udział w webinarze
 • materiały konferencyjne w formie elektronicznej
 • kontakt z ekspertami

WEŹ UDZIAŁ