Szkolenie online, godz. 9.30 - 13.30

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym problemów z zakresu ochrony danych osobowych we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Szkolenie  poprowadzi dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, ekspert w dziedzinie  ochrony danych osobowych, współautorka jedynej na rynku książki poświęconej specyficznym problemom z zakresu ochrony danych osobowych w branży zarządzania nieruchomościami: „RODO w praktyce zarządcy nieruchomości”.

PROGRAM

Część I.

RODO w praktyce. Naruszenia, skargi i decyzje Prezesa UODO kierowane do zarządców nieruchomości.

 

1. Praktyka stosowania RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, u zarządców nieruchomości w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania.

2. Omówienie decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2019 na podstawie przepisów RODO w związku z naruszeniami dokonanym przez wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe takimi jak m.in.:

  • skargi kierowane wobec działań spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości dotyczące upubliczniania danych osobowych;
  • skargi kierowane wobec sposobu przestrzegania ochrony danych osobowych przez zarządców nieruchomości;
  • skargi kierowane wobec podstaw udostępniania danych przez zarządców nieruchomości innym podmiotom.

3. Sesja pytań i odpowiedzi.

Część II.

Analiza Przypadków – Powierzanie, przekazanie, aktualizacja polityki oraz przejęcie nowej wspólnoty.

 

1. Problem powierzenia danych osobowych a przekazania danych osobowych; w jakich przypadkach następuje powierzenie a w jakich przekazanie w praktyce zarządcy nieruchomości.

2. Aktualizacja Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej u zarządcy lub w spółdzielni mieszkaniowej – dwa lata obowiązywania RODO (przykłady działań aktualizacyjnych).

3. Przejęcie nowej wspólnoty do zarządzania  – działania zgodne z RODO.

4. Sesja pytań i odpowiedzi.

JAK TO DZIAŁA?

 • Prowadzący występuje „na żywo”. Uczestnicy widzą prelegenta oraz wyświetlaną prezentację.
 • Uczestnicy komunikują się z prowadzącym za pomocą czatu – tam zadają pytania, mogą też porozumiewać się z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Na zakończenie odbędzie się 60-minutowa sesja pytań i odpowiedzi (związanych z tematyką szkolenia), podczas której każdy z uczestników będzie miał możliwość konsultacji.
 • Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 • Materiały szkoleniowe, certyfikat udziału oraz fakturę otrzymają Państwo na adresy mailowe podane podczas rejestracji, po zakończeniu szkolenia.
 • Wymagania techniczne: komputer z dostępem do internetu oraz głośnikami lub słuchawkami, a także aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Opera, itp.).
 • Przed szkoleniem oraz w jego trakcie zapewniamy pomoc techniczną.

PRELEGENT

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki.  Specjalizuje się w prawie spółdzielczym oraz zagadnieniach prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych w odniesieniu do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wielu specjalistycznych artykułów, pięciu monografii oraz współautorka podręcznika akademickiego. Jest także współautorką książki dot. zagadnień RODO w praktyce zarządzania nieruchomościami. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa nieruchomości, ustawy o własności lokali, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych, szczególnie w odniesieniu do praktyki zarządzania nieruchomościami.

PŁATNOŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU

 • Koszt udziału w szkoleniu wynosi 290 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 10 czerwca, 340 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu od 11 czerwca.
 • Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji podczas szkolenia oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z tej samej firmy w wybranym szkoleniu rabat 15%  dla każdej zgłoszonej osoby.
 • Jeśli osoba zgłoszona nie weźmie udziału w szkoleniu – otrzyma możliwość odtworzenia szkolenia.
 • Realizacja płatności – na podstawie faktury wysłanej po szkoleniu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza udziału.
 • Możliwość bezpłatnej rezygnacji z udziału na 5 dni przed szkoleniem – wymagany e-mail z informacją o rezygnacji.