Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela w 2019 oraz wdrażanie zmian w placówce były tematami przewodnimi dziesiątej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Dziesiąta edycja tego cyklu odbyła się w sześciu miastach Polski, a udział w niej łącznie wzięło 600 dyrektorów placówek takich jak szkoła i przedszkole.

Podczas każdej z konferencji zaprezentowano także szereg praktycznych rozwiązań i produktów wspomagających funkcjonowanie placówki. Wszystkim konferencjom  towarzyszyła część targowa, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość konsultacji i spotkań ze specjalistami przy stoiskach prezentacyjnych. Zostały zaprezentowane następujące rozwiązania:

  • najnowsze technologie wyzwalające edukację,
  • innowacyjne klasopracownie,
  • oferty łączące edukację z rozrywką,
  • nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  zainteresowanie naszymi konferencjami.

Wszystkim naszym Wystawcom oraz Prelegentom serdecznie dziękujemy za  współpracę i zaangażowanie w organizację każdej z konferencji.

Kolejna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbędzie się wiosną 2020.

Szczegóły już wkrótce!