W dniach od 12 do 21 maja odbył się cykl webinarów dla dyrektorów szkół, będących konferencjami zorganizowanymi  z myślą o wsparciu dyrektorów szkół i przedszkoli, które z uwagi na szczególną sytuację-odbywały  się w formule online. W trakcie spotkań łączyliśmy się z przedstawicielami Kuratorium Oświaty oraz specjalistami, którzy omawiali  zmiany prawne w oświacie związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19:

  • Które przepisy aktualnie regulują zasady funkcjonowania szkół i placówek?
  • Jakie zadania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkól zostały powierzone dyrektorowi, a jakie nauczycielom, organom nadzorującym pracę szkół?
  • Jak efektywnie sprawować nadzór pedagogiczny w szkole/placówce w okresie ograniczenia jej funkcjonowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii?
  • W jaki sposób organizować edukację dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  • Które przepisy należy zastosować, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów?
  • Co uległo zmianie w związku z wydawaniem uczniom świadectw?

Webinary łącznie zgromadziły ponad 1100 dyrektorów placówek oświatowych z całej Polski, takich jak szkoły i przedszkola. Wszystkim Uczestnikom webinarów dziękujemy za udział i  wielkie zainteresowanie wydarzeniami.