SUKCES FORUM DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela w 2019 r., wdrażanie zmian w placówce oraz przegląd najciekawszych produktów i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówki oświatowej- były głównymi tematami poruszanymi w trakcie wiosennej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Konferencje odbyły się w 10 miastach naszego kraju, a w każdej z nich udział wzięło ok.100 uczestników, będących dyrektorami lub wice-dyrektorami placówek takich jak: szkoły i przedszkola.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci będący wieloletnimi pracownikami kuratorium oświaty oraz MEN, związani z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej zajmujący się problematyką przepisów prawa oświatowego, współpracując  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych ds. zarządzania oświatą.

Podczas każdej z konferencji zaprezentowano także szereg praktycznych rozwiązań i produktów wspomagających funkcjonowanie placówki i pracę jej dyrekcji.  Wszystkim konferencjom  towarzyszyła część targowa, dzięki czemu uczestnicy konferencji mieli możliwość konsultacji i spotkań ze specjalistami prezentowanych rozwiązań, które dotyczyły zagadnień:

 • terminali dedykowanych pracowniom komputerowym, bibliotekom i sekretariatom szkolnym
 • najnowszych technologiach wyzwalających edukację
 • kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów
 • robotyki i pomysłów na edukację przedzawodową w odniesieniu do rewolucji przemysłowej 4.0.
 • źródeł zasilania dla budynku
 • najciekawszych ofert łączących edukację z rozrywką: nowocześniejszy park rozrywki w Polsce, edukacja i forma spędzania czasu dla dzieci i młodzieży w zoo, oferty lekcji muzealnych
 • pomocy naukowych i dydaktycznych

Wiosenna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbywała się w czasie szczególnym i  trudnym dla polskiej edukacji, jakim niewątpliwe był Strajk Nauczycieli. Pomimo trudnej sytuacji i innych zadań, jakie w tym czasie w większości realizowali dyrektorzy polskich szkół, nasze konferencje odbyły się z sukcesem we wszystkich zaplanowanych lokalizacjach. Jest to dowód na to, że polska szkoła, dyrektor szkoły- nawet w obliczu tak trudnej jak ta sytuacji, chce się rozwijać, zmieniać, ulepszać i dyskutować o tym, co i jak zrobić, by zarządzanie placówką przynosiło najlepsze rezultaty dla  uczniów szkół i jej kadry.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wielkie zainteresowanie naszymi konferencjami, a także  wszelkie pozytywne komentarze kierowane w stronę naszych Prelegentów oraz zawartości merytorycznej konferencji.

Wszystkim naszym Wystawcom, Prelegentom i Patronom Medialnym serdecznie dziękujemy za  współpracę i zaangażowanie w organizację każdej z konferencji.

Kolejna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbędzie się jesienią.

Szczegóły już wkrótce!

Co proponujemy?

 • udział w profesjonalnie zorganizowanych konferencjach
 • doskonale dobraną tematykę w ramach paneli merytorycznych
 • możliwość konsultacji z ekspertami
 • różnorodne zagadnienie prezentujące rozwiązania dedykowane placówkom oświatowym

Dla kogo?

 • dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych
 • organów prowadzących placówki szkolne

Co zapewniamy?

 • bezpłatny udział w spotkaniach
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat udziału w konferencji
 • słodki poczęstunek podczas przerwy

Tematyka konferencji:

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych, edukacja ekologiczna – przykłady zajęć
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia
 • Robotyka i programowanie jako element edukacji.
 • Nauczanie programowania w nowej podstawie programowej oraz narzędzia wspierające pracę nauczycieli i dyrektorów.
 • Programowanie w ruchu – bez użycia komputerów i tabletów.
 • Nowoczesne systemy multimedialne – jak wdrożyć je z sukcesem?
 • „Menadżer oświaty” – modne hasło czy pilna potrzeba naszych czasów?

 

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela w 2019r.  Wdrażanie zmian w szkole/placówce.

 • Kolejne zmiany w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe.
 • Nowe wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Kształtowanie sieci szkół w nowym ustroju szkolnym.
 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; zmiany w procedurze oceny pracy nauczyciela.
 • Model kształcenia zawodowego w przepisach prawa.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie rozwiązania prawne wprowadzono w 2019 r. do ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,
 • jakie są aktualne wymagania dotyczące szkół/placówek niepublicznych,
 • co nowego w zakresie kształtowania sieci szkół przez organy prowadzące,
 • w jaki sposób znowelizowano ustawę Karta Nauczyciela; co zmieniło się
  w procedurze oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego w 2019r.,
 • na czym polega nowy model kształcenia zawodowego w Polsce,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ

Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych jest również świetną okazją do prezentacji firm świadczących usługi oraz dostarczających produkty bez których nowoczesna szkoła nie może sprawnie funkcjonować.

Jeśli potencjalnym klientem Państwa Firmy są szkoły, dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące placówki szkolne, to zapraszamy do prezentacji podczas konferencji.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Dla Wystawców.