X Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela w 2019 oraz wdrażanie zmian w placówce były tematami przewodnimi dziewiątej oraz dziesiątej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Ubiegłoroczne konferencje odbyły się w szesnastu miastach Polski, a udział w niej łącznie wzięło 1500 dyrektorów placówek oświatowych.

Podczas każdej z konferencji zaprezentowano także szereg praktycznych rozwiązań i produktów wspomagających funkcjonowanie placówki. Wszystkim konferencjom  towarzyszyła część targowa, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość konsultacji i spotkań ze specjalistami przy stoiskach prezentacyjnych. Zostały zaprezentowane następujące rozwiązania:

  • najnowsze technologie wyzwalające edukację,
  • innowacyjne klasopracownie,
  • oferty łączące edukację z rozrywką,
  • nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za  zainteresowanie naszymi konferencjami.
Wszystkim naszym Wystawcom oraz Prelegentom serdecznie dziękujemy za  współpracę i zaangażowanie w organizację każdej z konferencji.
Kolejna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbędzie się wiosną 2020.