XIV Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych

Tematem przewodnim czternastej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych były zadania dyrektora szkoły/placówki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
W kontekście wyzwań związanych z pandemią covid-19 Poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, organizacją kształcenia specjalnego uczniów, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz organizacją nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.

Ubiegłoroczne konferencje odbyły się stacjonarnie w siedmiu miastach Polski z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a udział w nich łącznie wzięło ponad 500 dyrektorów placówek oświatowych.

Podczas każdej z konferencji zaprezentowano także szereg praktycznych rozwiązań i produktów wspomagających funkcjonowanie placówki.
Wszystkim konferencjom towarzyszyła część targowa, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość konsultacji i spotkań ze specjalistami przy stoiskach prezentacyjnych. Zostały zaprezentowane następujące rozwiązania:

  • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
  • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
  • Technologie, wyrównywanie szans edukacyjnych i edukacja na odległość.
  • Nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie naszymi konferencjami.
Wszystkim naszym Wystawcom oraz Prelegentom serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w organizację każdej z konferencji.
Kolejna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych
odbędzie się wiosną 2022.