Wybierz miasto

Wrocław

Hotel Mercure Centrum, Pl. Dominikański 1

9.00 – 14.15

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Technologie, wyrównywanie szans edukacyjnych i edukacja na odległość.
 • Nowoczesne narzędzia usprawniające pracę nauczycieli.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Gliwice

Hotel Malinowski Business, ul. Portowa 4

9.00 – 14.15

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Technologie, wyrównywanie szans edukacyjnych i edukacja na odległość.
 • Nowoczesne narzędzia usprawniające pracę nauczycieli.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Kraków 

Novotel City West, Al. Armii Krajowej 11

9.00 – 14.15

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Technologie, wyrównywanie szans edukacyjnych i edukacja na odległość.
 • Nowoczesne narzędzia usprawniające pracę nauczycieli.

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Warszawa

Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1

9.00 – 14.15

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Jak rozwiązać problem płatności za posiłki w placówkach oświatowych.
 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Narzędzia usprawniające pracę dyrektorów i nauczycieli.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Olsztyn

hotel Wileński, ul. Knosały 5

9.00 – 13.50

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Laboratoria Przyszłości – jak pozyskać, wdrożyć i wykorzystać druk 3D w szkole.
 • Nowoczesne narzędzia usprawniające pracę nauczycieli.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Poznań

hotel HP Park, ul. abpa A. Baraniaka 77

9.00 – 14.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Zintegrowane środowisko nauczania w laboratorium przyszłości.
 • Jak rozwiązać problem płatności za posiłki w placówkach oświatowych.
 • Rola edukacyjna ogrodów zoologicznych.

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Toruń 

9.00 – 14.30

Wstępna tematyka konferencji:

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych, edukacja ekologiczna – przykłady zajęć.
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia.
 • Robotyka jako element edukacji.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Nowoczesne narzędzia usprawniające pracę nauczycieli.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Gdynia

9.00 – 14.15

hotel Mercure Centrum, ul. Armii Krajowej 22

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Edukacyjny haul zakupowy, czyli jak mądrze wybrać programy dla swojej szkoły.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Laboratoria przyszłości – jak pozyskać, wdrożyć druk 3D w szkole.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Łódź

Konferencja odbędzie się w formie online w dniu 30 listopada, w godzinach 10.00 – 13.30. Serdecznie zapraszamy do udziału i do wcześniejszej rejestracji na stronie: https://pirr.clickmeeting.com/fdpo-30112021/register

 

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Jak rozwiązać problem płatności za posiłki w placówkach oświatowych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Laboratoria przyszłości – jak pozyskać, wdrożyć druk 3D w szkole.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Lublin

Konferencja odbędzie się w formie online w dniu 30 listopada, w godzinach 10.00 – 13.30. Serdecznie zapraszamy do udziału i do wcześniejszej rejestracji na stronie: https://pirr.clickmeeting.com/fdpo-30112021/register

 

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Jak rozwiązać problem płatności za posiłki w placówkach oświatowych.
 • Laboratoria przyszłości – jak pozyskać, wdrożyć i wykorzystać druk 3D w szkole.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.

Białystok

Konferencja odbędzie się w formie online w dniu 30 listopada, w godzinach 10.00 – 13.30. Serdecznie zapraszamy do udziału i do wcześniejszej rejestracji na stronie: https://pirr.clickmeeting.com/fdpo-30112021/register

 

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Jak rozwiązać problem płatności za posiłki w placówkach oświatowych.
 • Laboratoria przyszłości – jak pozyskać, wdrożyć druk 3D w szkole.

 

II Panel. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych podczas pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego w pigułce.