Wybierz miasto

Katowice – 04.10.2018

Centrum Konferencyjne (Budynek Węglokoksu), ul. Mickiewicza 29

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Ile tak naprawdę kosztuje darmowe – przegląd bezpłatnych rozwiązań dla oświaty.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.
 • Generowanie oszczędności przy zakupie sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych.

II Panel. Uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Nowe zadania dyrektora szkoły/placówki.

 • Zmiany w procedurze oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolach i szkołach.
 • Edukacja włączająca. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, diagnoza problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle nowelizowanych przepisów.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie nowe zadania dyrektora wynikają z procedury oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela,
 • w jaki sposób powinno być zorganizowane doradztwo zawodowe
  w szkołach i przedszkolach oraz jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego,
 • na czym polega edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach i jaką rolę pełni dyrektor
  w organizacji kształcenia specjalnego,
 • dlaczego należy w każdym roku dokonać diagnozy problemów, zagrożeń dzieci i młodzieży,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym organizacji turystyki i krajoznawstwa,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Kraków – 05.10.2018

Hotel Novotel City West, Al. Armii Krajowej 11

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.
 • Generowanie oszczędności przy zakupie sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych.

II Panel. Uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Nowe zadania dyrektora szkoły/placówki.

 • Zmiany w procedurze oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolach i szkołach.
 • Edukacja włączająca. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, diagnoza problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle nowelizowanych przepisów.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie nowe zadania dyrektora wynikają z procedury oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela,
 • w jaki sposób powinno być zorganizowane doradztwo zawodowe
  w szkołach i przedszkolach oraz jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego,
 • na czym polega edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach i jaką rolę pełni dyrektor
  w organizacji kształcenia specjalnego,
 • dlaczego należy w każdym roku dokonać diagnozy problemów, zagrożeń dzieci i młodzieży,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym organizacji turystyki i krajoznawstwa,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Gdańsk – 18.10.2018

Mercure Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.

II Panel. Uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Nowe zadania dyrektora szkoły/placówki.

 • Zmiany w procedurze oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolach i szkołach.
 • Edukacja włączająca. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, diagnoza problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle nowelizowanych przepisów.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

 Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie nowe zadania dyrektora wynikają z procedury oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela,
 • w jaki sposób powinno być zorganizowane doradztwo zawodowe
  w szkołach i przedszkolach oraz jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego,
 • na czym polega edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach i jaką rolę pełni dyrektor
  w organizacji kształcenia specjalnego,
 • dlaczego należy w każdym roku dokonać diagnozy problemów, zagrożeń dzieci i młodzieży,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym organizacji turystyki i krajoznawstwa,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Bydgoszcz – 19.10.2018

Hotel City, ul. 3 Maja 6

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • „Menadżer oświaty”- modne hasło czy pilna potrzeba naszych czasów?
 • O technologii wyzwalającej edukacje.

II Panel. Uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Nowe zadania dyrektora szkoły/placówki.

 • Zmiany w procedurze oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolach i szkołach.
 • Edukacja włączająca. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, diagnoza problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle nowelizowanych przepisów.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie nowe zadania dyrektora wynikają z procedury oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela,
 • w jaki sposób powinno być zorganizowane doradztwo zawodowe
  w szkołach i przedszkolach oraz jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego,
 • na czym polega edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach i jaką rolę pełni dyrektor
  w organizacji kształcenia specjalnego,
 • dlaczego należy w każdym roku dokonać diagnozy problemów, zagrożeń dzieci i młodzieży,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym organizacji turystyki i krajoznawstwa,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

 

Prelegent – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty związany z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej, na co dzień, zajmuje się problematyką przepisów prawa oświatowego. Współpracuje  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych „zarządzania oświatą”. Autorka publikacji w czasopismach kierowanych do dyrektorów szkół i samorządów.

Szczecin – 6.12.2018

Novotel Szczecin Centrum, ul. 3 Maja 31

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.
 • Jak zbudować sieć bezprzewodową w szkole.
 • Nauczanie hybrydowe – gdzie leży złoty środek między pomocami tradycyjnymi a wirtualnymi.

II Panel. Uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Nowe zadania dyrektora szkoły/placówki.

 • Zmiany w procedurze oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolach i szkołach.
 • Edukacja włączająca. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, diagnoza problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle nowelizowanych przepisów.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie nowe zadania dyrektora wynikają z procedury oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela,
 • w jaki sposób powinno być zorganizowane doradztwo zawodowe
  w szkołach i przedszkolach oraz jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego,
 • na czym polega edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach i jaką rolę pełni dyrektor
  w organizacji kształcenia specjalnego,
 • dlaczego należy w każdym roku dokonać diagnozy problemów, zagrożeń dzieci i młodzieży,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym organizacji turystyki i krajoznawstwa,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

 

Prelegent – współautor zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach. Posiada doświadczenie w pracy
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i kuratoriach oświaty. Autor publikacji, artykułów prasowych, opracowań poświęconych tej problematyce. Prelegent wielu konferencji, seminariów i spotkań tematycznych. Współpracownik uczelni wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką edukacji dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie szkoleniowe i niezwykłe umiejętności interpersonalne.

Poznań – 7.12.2018

Hotel Ikar, ul. Solna 18

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • Jak zbudować sieć bezprzewodową w szkole.
 • Nowoczesne systemy multimedialne – jak wdrożyć je z sukcesem?
 • Innowacyjne programy inżynieryjne dla placówek oświatowych.

II Panel. Uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Nowe zadania dyrektora szkoły/placówki.

 • Zmiany w procedurze oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w przedszkolach i szkołach.
 • Edukacja włączająca. Organizacja kształcenia specjalnego uczniów i organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, diagnoza problemów dzieci
  i młodzieży.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w świetle nowelizowanych przepisów.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

 

Warto wziąć udział w konferencji, ponieważ dowiedzą się państwo między innymi:

 • jakie nowe zadania dyrektora wynikają z procedury oceny pracy i awansu zawodowego nauczyciela,
 • w jaki sposób powinno być zorganizowane doradztwo zawodowe
  w szkołach i przedszkolach oraz jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego,
 • na czym polega edukacja włączająca w przedszkolach i szkołach i jaką rolę pełni dyrektor
  w organizacji kształcenia specjalnego,
 • dlaczego należy w każdym roku dokonać diagnozy problemów, zagrożeń dzieci i młodzieży,
 • jakie są nowe wymagania w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym organizacji turystyki i krajoznawstwa,
 • jakie inne zmiany są wprowadzone i projektowane w przepisach prawa dotyczących oświaty.

 

Prelegent – współautor zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach. Posiada doświadczenie w pracy
w Ministerstwie Edukacji Narodowej i kuratoriach oświaty. Autor publikacji, artykułów prasowych, opracowań poświęconych tej problematyce. Prelegent wielu konferencji, seminariów i spotkań tematycznych. Współpracownik uczelni wyższych, placówek doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką edukacji dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie szkoleniowe i niezwykłe umiejętności interpersonalne.