Tematyka konferencji – wybierz miasto:

Szczecin – 6.04.2022

Hotel Courtyard by Marriott, Pl. Brama Portowa 2

9.00 – 13.40

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Program edukacji finansowej dla uczniów.
 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.

 

II Panel

Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.
Prawidłowe dokumentowanie pracy z uczniem w przedszkolu i szkole.

 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Organizacja oddziałów przygotowawczych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce szkolnej.

 

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Bydgoszcz – 7.04.2022

Hotel City, ul. 3 Maja 6

9.00 – 14.00

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Program edukacji finansowej dla uczniów.
 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Laboratoria Przyszłości, dużo więcej niż druk 3D i stacje lutownicze.

 

II Panel

Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.
Prawidłowe dokumentowanie pracy z uczniem w przedszkolu i szkole.

 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Organizacja oddziałów przygotowawczych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce szkolnej.

 

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Gdańsk – 8.04.2022

Hotel Almond, ul. Toruńska 12

9.00 – 14.00

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Program edukacji finansowej dla uczniów.
 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Laboratoria Przyszłości, dużo więcej niż druk 3D i stacje lutownicze.

 

II Panel

Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.
Prawidłowe dokumentowanie pracy z uczniem w przedszkolu i szkole.

 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Organizacja oddziałów przygotowawczych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce szkolnej.

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Kielce – 18.05.2022

Centrum Biznesu – Hotel Kongresowy, al. Solidarności 34

9.00 – 13.45

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Program edukacji finansowej dla uczniów.
 • Magiczny dywan – interaktywna podłoga.

II Panel

Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.

 • Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: proces klasyfikacji i promocji uczniów, sporządzanie dokumentacji (arkusze ocen, księgi arkuszy ocen, świadectwa szkolne), przebieg rady pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce.
 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.

 

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Lublin – 19.05.2022

Hotel Arche, ul. Zamojska 30

9.00 – 13.45

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Program edukacji finansowej dla uczniów.
 • Magiczny dywan – interaktywna podłoga.

II Panel

Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.

 • Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: proces klasyfikacji i promocji uczniów, sporządzanie dokumentacji (arkusze ocen, księgi arkuszy ocen, świadectwa szkolne), przebieg rady pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce.
 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.

 

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Białystok – 20.05.2022

Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25

9.00 – 14.00

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Program edukacji finansowej dla uczniów.
 • Magiczny dywan – interaktywna podłoga.
 • Zdrowe żywienie w szkole.

II Panel

Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.

 • Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: proces klasyfikacji i promocji uczniów, sporządzanie dokumentacji (arkusze ocen, księgi arkuszy ocen, świadectwa szkolne), przebieg rady pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce.
 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.

 

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Warszawa – 2.06.2022

Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1

9.00 – 14.20

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Laboratoria Przyszłości, dużo więcej niż druk 3D i stacje lutownicze.
 • Rola szkoły w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci.
 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Magiczny dywan – interaktywna podłoga.

II Panel

Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.

 • Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: proces klasyfikacji i promocji uczniów, sporządzanie dokumentacji (arkusze ocen, księgi arkuszy ocen, świadectwa szkolne), przebieg rady pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce.
 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Łódź

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

9.00 – 13.45

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Laboratoria Przyszłości, dużo więcej niż druk 3D i stacje lutownicze.
 • Nowe doświadczenia krajoznawcze i edukacyjne podczas wyjazdów szkolnych.
 • Magiczny dywan – interaktywna podłoga.

II Panel

Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.

 • Podsumowanie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: proces klasyfikacji i promocji uczniów, sporządzanie dokumentacji (arkusze ocen, księgi arkuszy ocen, świadectwa szkolne), przebieg rady pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno-wychowawczą.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce.
 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Wrocław – 7.06.2022

9.00 – 14.15

Wstępna tematyka:

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej

 • Programowanie i inne zmiany w edukacji. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie?
 • Parki rozrywki jako cel wycieczek szkolnych, edukacja ekologiczna – przykłady zajęć.
 • Lekcje muzealne – nowoczesna forma edukacji dla każdego ucznia.
 • Robotyka jako element edukacji.
 • Urządzenia interaktywne dla edukacji.
 • Nowoczesne narzędzia usprawniające pracę nauczycieli.
 • Laboratorium druku 3D.
 • Media cyfrowe w szkole.

II Panel

Aspekty prawne i praktyczne edukacji cudzoziemców w Polsce.
Prawidłowe dokumentowanie pracy z uczniem w przedszkolu i szkole.

 • Prawne podstawy edukacji cudzoziemców w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponad podstawowych.
 • Organizacja oddziałów przygotowawczych.
 • Praktyczne rozwiązania w zakresie organizacji edukacji uczniów niebędących obywatelami polskimi w przedszkolach i szkołach.
 • Dokumentowanie pracy z uczniem w przepisach prawa i w praktyce szkolnej.

 

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!