Wybierz miasto

Katowice – 3.10.2019

Centrum Konferencyjne (Budynek Węglokoksu), ul.Mickiewicza 29

9.00 – 14.30

I. Panel prezentacyjny.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • O technologii wyzwalającej edukację.
 • Laboratorium druku 3D.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.
 • Projektory interaktywne dla edukacji.

II. Panel merytoryczny

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; procedura oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego od 1 września 2019 r.
 • Kolejne zmiany w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty.
 • Wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświat

Kraków – 4.10.2019

Hotel InterHouse, ul. Bratysławska 2

9.00 – 14.30

I. Panel prezentacyjny.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • O technologii wyzwalającej edukację.
 • Laboratorium druku 3D.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.
 • Zarządzanie drukiem w szkole, monitory interaktywne dla edukacji.
 • Oferta edukacyjna wrocławskiego zoo.

II. Panel merytoryczny

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; procedura oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego od 1 września 2019 r.
 • Kolejne zmiany w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty.
 • Wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

Bydgoszcz – 17.10.2019

Hotel City ul. 3 Maja 6

9.00 – 14.30

I. Panel prezentacyjny.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • O technologii wyzwalającej edukację.
 • Laboratorium druku 3D.
 • Multimedia w szkole.
 • Nowoczesne i oszczędne rozwiązania dla edukacji.

II. Panel merytoryczny

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; procedura oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego od 1 września 2019 r.
 • Kolejne zmiany w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty.
 • Wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

Szczecin – 18.10.2019

Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31

9.00 – 14.30

I. Panel prezentacyjny.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • O technologii wyzwalającej edukację.
 • Laboratorium druku 3D.
 • Nowoczesne i oszczędne rozwiązania dla edukacji.

II. Panel merytoryczny

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; procedura oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego od 1 września 2019 r.
 • Kolejne zmiany w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty.
 • Wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

Poznań – 4.12.2019

Hotel Ikar, ul. Solna 18

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówek oświatowych.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • O technologii wyzwalającej edukację.
 • Laboratorium druku 3D.
 • Oferta edukacyjna wrocławskiego zoo.
 • Generowanie oszczędności przy zakupie sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych.
 • Innowacyjne Klasopracownie w praktyce.
 • Gry edukacyjne jako klucz do płynności językowej.

II Panel. Nowości w przepisach prawa oświatowego. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela i innych ustaw.  Wdrażanie zmian przez dyrektora placówki. 

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; procedura oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego od 1 września 2019 r.
 • Kolejne zmiany w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty.
 • Wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.

Gdańsk – 5.12.2019

Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Heweliusza 22

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówek oświatowych.

 • Parki rozrywki – edukacja i rozrywka podczas wycieczek szkolnych.
 • O technologii wyzwalającej edukację.
 • Edukacja przyszłości dla każdego.
 • Gry edukacyjne jako klucz do płynności językowej.
 • Projekt LS Academy.

II Panel. Nowości w przepisach prawa oświatowego. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela i innych ustaw.  Wdrażanie zmian przez dyrektora placówki. 

 • Nowelizacja Karty Nauczyciela; procedura oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego od 1 września 2019 r.
 • Kolejne zmiany w ustawie Prawo oświatowe i ustawie o systemie oświaty.
 • Wymagania wobec szkół niepublicznych.
 • Najważniejsze zmiany w przepisach wykonawczych do ustaw.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i bezpieczeństwo w szkole.
 • Inne nowości w przepisach dotyczących oświaty.