Wstępna tematyka konferencji

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające pracę zarządcy nieruchomości.

 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych – zagrożenia.
 • Jak oszczędzać dzięki BMS?
 • Efektywne zarządzanie mediami w nieruchomościach komercyjnych.
 • Systemy parkingowe.

 

II Panel. Facility Management – krótkie wprowadzenie.

 • Co to jest Facility Management?
 • Gdzie jest realizowany FM?
 • Jaki jest zakres usług FM?
 • Kto jest kim w FM? Uczestnicy rynku i scenariusze działań.
 • Stan aktualny i przyszłość FM.

 

III Panel. Raportowanie działalności Facility Management.

 • Przypomnienie zawartości umowy FM.
 • Rola komunikacji stron (dostawca i odbiorca usług) w fazie realizacji umowy FM.
 • Poziomy raportowania działalności FM.
 • Gwarantowany poziom usług (SLA / KPI) w raportach.
 • Przykładowe raporty.

 

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na działalność Facility Management opisaną w formie rysunków i obrazów. Takie spojrzenie, odmienne od suchych definicji, pozwala na nowo odkryć ten obszar działalności i potwierdzić jego bardzo ważną rolę w „życiu” nieruchomości. Nie zabraknie również kilku istotnych danych o stanie aktualnym (np. szacowana wielkość rynku FM) i o przyszłości Facility Management w Polsce.

W drugiej części omówiona zostanie bardzo istotna część działalności Facility Management. Raportowanie to jeden ze sposobów komunikowania się dostawcy i odbiorcy usług. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak uwzględnić ten temat w umowie FM, a następnie jak zbudować pełny system raportowania. Podane zostaną również przykłady takich raportów oraz sposoby ich wykorzystania przez zarządców nieruchomości oraz przez najemców.

Prelegent: Absolwent Politechniki Krakowskiej, manager z wieloletnim doświadczeniem, związany z branżą Facility i Property Management od 30 lat. Pracował w Polsce i za granicą. Obecnie prowadzi firmę doradczą w obszarze Facility Management – MENPRESA. Posiada dużą praktykę w temacie wdrożeń i zastosowania narzędzi informatycznych w działalności FM (wdrożenia oprogramowania z kategorii CMMS i CAFM). Współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprezes zarządu Polskiej Rady Facility Management, wykładowca na uczelniach technicznych i ekonomicznych, autor wielu publikacji oraz prelegent na spotkaniach i konferencjach branżowych.