Tematyka konferencji

hotel Novotel Airport Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1
godz.: 9.00 – 14.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające pracę zarządcy nieruchomości.

  • Inteligentne rozwiązania w branży dźwigowej.
  • Przejście z nieefektywnych źródeł zasilania na ciepło z m.s.c. oraz doposażenie w moduł c.w.u.
  • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
  • Oszczędność energii dzięki inteligentnym rozwiązaniom oświetleniowym.
  • Eksploatacja systemów kanalizacyjnych i deszczowych.

 

II Panel. Proces przetargowy na usługi Facility Management.

Przygotowanie – kto powinien przygotować się do procesu przetargowego na usługi FM, jak przygotować proces przetargowy, jakie informacje powinny być uwzględnione w procesie przetargowym.

Postępowanie kwalifikacyjne – jakie firmy wybrać do postepowania kwalifikacyjnego, jakie kryteria zastosować aby wybrać oferentów do następnego etapu, jakich narzędzi  użyć do oceny odpowiedzi.

Zapytanie ofertowe – jakie informacje umieścić w zapytaniu ofertowym, jakie są wagi poszczególnych kryteriów oceny, jakich narzędzi użyć do oceny odpowiedzi.

Umowa – jaka powinna być zawartość umowy, kiedy przesłać umowę kandydatom na dostawcę usług FM.

Negocjacje – co negocjować, jak negocjować.

Dostawa usług FM

  • Rozruch – co powinno się zrobić pomiędzy podpisaniem umowy a początkiem dostawy usług FM.
  • Realizacja – co powinno się zrobić bezpośrednio po rozpoczęciu dostawy usług (pierwsze tygodnie, miesiące), co powinno się robić w trakcie trwania umowy.
  • Zakończenie – co powinno się zrobić przed zakończeniem trwania umowy (ostanie tygodnie, miesiące).

 

Prelegent: Absolwent Politechniki Krakowskiej, manager z wieloletnim doświadczeniem, związany z branżą Facility i Property Management od 30 lat. Pracował w Polsce i za granicą. Obecnie prowadzi firmę doradczą w obszarze Facility Management – MENPRESA. Posiada dużą praktykę w temacie wdrożeń i zastosowania narzędzi informatycznych w działalności FM (wdrożenia oprogramowania z kategorii CMMS i CAFM). Współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, wiceprezes zarządu Polskiej Rady Facility Management, wykładowca na uczelniach technicznych i ekonomicznych, autor wielu publikacji oraz prelegent na spotkaniach i konferencjach branżowych.