ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych, będącego jedną
z największych konferencji w Polsce poświęconych problematyce zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i prezentacji rozwiązań wspomagających zarządzanie.

Kongres od lat przyciąga uczestników różnorodną tematyką, panelami merytorycznymi, profesjonalną organizacją i ciekawą, targową formułą. W poprzedniej edycji udział wzięło ponad 140 specjalistów z obszaru zarządzania nieruchomościami!

Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja.

Co proponujemy?

 • udział w renomowanym wydarzeniu branżowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i nowych kontaktów
 • doskonale dobraną tematykę w ramach paneli merytorycznych
 • różnorodne zagadnienie prezentujące rynek usług i rozwiązań dedykowanych branży
 • spotkania z dostawcami najciekawszych produktów i rozwiązań w branży

Dla kogo?

 • prezesów spółdzielni mieszkaniowych
 • właścicieli firm zarządzających nieruchomościami
 • przedstawicieli miast i gmin odpowiedzialnych za zasoby mieszkaniowe
 • przedstawicieli spółdzielni i firm zarządzających nieruchomościami
 • deweloperów

Co zapewniamy?

 • bezpłatny udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat udziału w konferencji
 • słodki poczęstunek podczas przerwy

TEMATYKA

I Panel

Prezentacja rozwiązań wspomagających zarządzanie nieruchomościami. Korzyści i aspekty techniczne.

 • Jak działać w czasach niepewności? Rozwiązania dostawcy ciepła wspierające pracę zarządców nieruchomości.
 • Rozwój bezpiecznej infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych.
 • Separacja zanieczyszczeń i powietrza w układach centralnego ogrzewania, oraz cyrkulacja wody użytkowej.
 • OC Zarządcy a OC WM – na przykładzie szkód.
 • Zarządzanie finansami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
 • Gospodarka odpadami- problem gromadzenia odpadów.
 • Systemy hydroizolacji dachów, tarasów oraz balkonów.
 • Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządców nieruchomości.
 • Kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych.
 • Skuteczne czyszczenie elewacji budynków.
 • Systemy odwodnień  – zarządzanie wodą w budynkach.
 • Optymalizacja prac związanych z utrzymaniem czystości obiektu, oraz dopasowanie usług do konkretnych warunków technicznych i użytkowych obiektu.

 

II Panel

Koszty we wspólnocie i w spółdzielni mieszkaniowej oraz zasady ich rozliczania.

Część pierwsza – zasady ogólne:

 • Pojęcia funduszu eksploatacyjnego i funduszu remontowego.
 • Źródło oraz składniki naliczeń we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej.
 • Podstawa wyliczenia stawek – udział w nieruchomości wspólnej we wspólnocie, powierzchnia użytkowa lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Kwestionowanie wysokości opłat.

Część druga – zasady rozliczania mediów:

 • Zaliczka a rozliczenie zużycia mediów, zasady określania wysokości zaliczek.
 • Legalizacja urządzeń (wodomierze, ciepłomierze).
 • Podstawy prawne obowiązywania regulaminów rozliczeń mediów.
 • Rozliczenie zużycia wody.
 • Rozliczenie zużycia ciepła – nowa regulacja po zmianie Prawa energetycznego.

 

III Panel

Bieżące zagadnienia podatkowe istotne dla zarządów nieruchomości.

 • Koszty oraz przychody wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • CIT i zwolnienie z opodatkowania przychodów.
 • VAT we wspólnocie i w spółdzielni,  czynności zwolnione z opodatkowania.
 • Wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami, a zwolnienia z opodatkowania VAT.
 • Białe certyfikaty

LOKALIZACJA

Warszawa

Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1

ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ

Jeżeli w swojej ofercie posiadają Państwo usługi lub produkty dedykowane zarządcom nieruchomości – zapraszamy do kontaktu.

Kongres jest doskonałym miejscem dla zaprezentowania Państwa usług i rozwiązań.

Więcej informacji w zakładce Dla Wystawców.