ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w dwudziestej  drugiej edycji Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych, będącego jedną
z największych konferencji w Polsce poświęconych problematyce zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi i prezentacji rozwiązań wspomagających zarządzanie.

Kongres od lat przyciąga uczestników różnorodną tematyką, panelami merytorycznymi, profesjonalną organizacją i ciekawą, targową formułą. W poprzedniej edycji udział wzięło ponad 200 specjalistów z obszaru zarządzania nieruchomościami!

Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja.

Co proponujemy?

 • udział w renomowanym wydarzeniu branżowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i nowych kontaktów
 • doskonale dobraną tematykę w ramach paneli merytorycznych
 • różnorodne zagadnienie prezentujące rynek usług i rozwiązań dedykowanych branży
 • spotkania z dostawcami najciekawszych produktów i rozwiązań w branży

Dla kogo?

 • prezesów spółdzielni mieszkaniowych oraz członków zarządów
 • właścicieli firm zarządzających nieruchomościami
 • przedstawicieli miast i gmin odpowiedzialnych za zasoby mieszkaniowe
 • przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • specjalistów z obszaru zarządzania nieruchomościami
 • deweloperów

Co zapewniamy?

 • bezpłatny udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat udziału w konferencji
 • poczęstunek podczas przerw

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel.
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

 • Energia elektryczna dla mieszkalnictwa.
 • Fotowoltaika w budownictwie wielorodzinnym.
 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Przejście z nieefektywnych źródeł zasilania na ciepło z m.s.c. oraz doposażenie w moduł c.w.u.
 • Media w obiektach mieszkalnych, biurowych i handlowo-usługowych.
 • Nowoczesny system do głosowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
 • Docieplanie budynków.
 • Nowoczesne rozwiązania dla konstrukcji podłóg i nawierzchni betonowych.
 • Innowacyjne powłoki dachowe.
 • Nowoczesne systemy zarządzania serwisami  i montażami urządzeń pomiarowych.
 • Innowacyjne rozwiązania w instalacjach grzewczych.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

II Panel.
PODEJMOWANIE UCHWAŁ ORAZ ZASKARŻANIE UCHWAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH ORAZ SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

LOKALIZACJA

Hotel Novotel Warszawa Airport
ul. 1 Sierpnia 1
02-134 Warszawa

ZAPREZENTUJ SWOJĄ FIRMĘ

Jeżeli w swojej ofercie posiadają Państwo usługi lub produkty dedykowane zarządcom nieruchomości – zapraszamy do kontaktu.

Kongres jest doskonałym miejscem dla zaprezentowania Państwa usług i rozwiązań.

Więcej informacji w zakładce Dla Wystawców.