Poprzednia Edycja

Eksploatacja i utrzymanie obiektu, drogi do efektywniejszej obsługi i serwisu nieruchomości, systemy zabezpieczeń i automatyka w budownictwie wielorodzinnym, energia elektryczna dla nieruchomości, rozwój kompetencji zarządcy nieruchomości oraz zagadnienia prawne- to tylko niektóre z tematów poruszanych  w trakcie ostatniej edycji Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych.

Podobnie jak podczas poprzedniej edycji Kongresu, również i tym razem, ponad 200 specjalistów z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym: prezesów i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, administratorów i  dyrektorów ds. technicznych utrzymania nieruchomości, spotkało się w hotelu Novotel Airport w Warszawie, by dyskutować o wyzwaniach i aktualnych problemach branży.

W trzech panelach wykładowych odbyło się kilkanaście wystąpień, w trakcie których zaprezentowano tematykę z zakresu:

 • Efektywnego zarządzania finansami wspólnot mieszkaniowych,
 • Przejściem z nieefektywnych źródeł zasilania na ciepło z m.s.c,
 • Systemami informatycznymi usprawniającymi obsługę nieruchomości,
 • Ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej,
 • Efektywnej i szybkiej komunikacji zarządców nieruchomości,
 • Automatyki budynkowej i systemów zabezpieczeń w budownictwie mieszkaniowym,
 • Skutecznym i energooszczędnym docieplaniem budynków,
 • Oświetleniem budynków,
 • Nowoczesną renowacją pokryć dachowych,
 • Metod pomiaru szczelności dachów oraz wykrywania wycieków na dachach i tarasach,
 • Dźwigami osobowymi w budynkach wielorodzinnych,
 • Restytucją obiektu po pożarze lub zalaniu,
 • Gospodarki odpadami.

Nieodłącznym elementem Kongresu była jego część targowa, gdzie uczestnicy Kongresu mogli spotkać się ze specjalistami z wielu dziedzin związanych z obsługą nieruchomości, ich eksploatacją, serwisem i inwestycjami.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła tematyka związana z zarzadzaniem nieruchomościami w świetle środków prawnych wobec właścicieli lokali, członków spółdzielni oraz najemców w przypadku zalegania z płatnościami oraz innych niewłaściwych zachowań. Tej tematyce poświęcono ostatni panel wykładowy.

Miniona Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych była inspirującym i ciekawym spotkaniem grona specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. W części targowej Kongresu, gdzie uczestnicy mogli spotkać się ze specjalistami z omawianych obszarów,  odbyły się dziesiątki spotkań i rozmów. Wymieniano się wiedzą i  doświadczeniami, dyskutowano i nawiązywano kontakty.

Mamy nadzieję, że udział w Kongresie był dla wszystkich jego uczestników miejscem nawiązania cennych kontaktów, inspiracją do doskonalenia swoich usług oraz odpowiedzią na poszukiwane pytania.

Wszystkim Uczestnikom Kongresu, Wystawcom, Prelegentom i Patronom Medialnym serdecznie dziękujemy za udział i współpracę.