1 czerwca 2022 r. 9.00 - 16.10

I Panel

Prezentacja rozwiązań wspomagających zarządzanie nieruchomościami. Korzyści i aspekty techniczne.

 • Efektywne zarządzanie finansami wspólnot mieszkaniowych.
 • Termomodernizacja budynków. Jak wyliczyć opłacalność termomodernizacji budynków?
 • Jak poprawić komunikację z mieszkańcami.
 • Elektromobilność jako przyszłość dla wspólnot mieszkaniowych
 • Nowoczesne rozwiązania z zakresu chemii budowlanej dla mieszkalnictwa wielorodzinnego.
 • Bezpieczeństwo osób i mienia na osiedlu mieszkaniowym
 • Prawidłowy serwis urządzeń służących ochronie przed pożarem.
 • Czyszczenie elewacji budynku.

II Panel

Omówienie zmian w prawie energetycznym, istotnych dla zarządców nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem dnia 7 grudnia 2021.

 • Zastąpienie urządzeń zdalnymi: obowiązek do dnia 1 stycznia 2027 r. ciepłomierze, podzielniki kosztów ogrzewania lub wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej.
 • Zmiany z zakresu obowiązków wykonania audytu energetycznego budynku: obowiązek rozdzielania instalacji wspólnych
 • Obowiązek montażu ciepłomierzy i wodomierzy oraz zasady rozliczania ciepła.
 • Obowiązek udostępnienia lokalu do montażu urządzeń.
 • Obowiązek dostarczania użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła.
 • Regulaminy.

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomością.

 • Wpływ regulacji instalacji grzewczej na energooszczędną eksploatację budynków mieszkalnych. Działania dostosowane do zmian prawa energetycznego.
 • Oszczędnik Ciepła. Rozwiązanie na tańsze ogrzewanie.
 • Nowe rozwiązania technologiczne dla regeneracji i eksploatacji dźwigów osobowych.
 • Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości, a ubezpieczenie.

 

III Panel

Odpowiedzialność odszkodowawcza wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej.

Ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej:

 1. Źródło (kontrakt lub delikt).
 2. Przesłanki: szkoda, związek przyczynowy, wina lub inna podstawa odpowiedzialności.

Działanie spółdzielni jako osoby prawnej – zasada działanie przez organy.

Działanie wspólnoty jako osoby ustawowej – działanie w zależności od trybu zarządu we wspólnocie (zarząd umowny – organ: zarząd, zarząd powierzony – zarządca, zarząd sądowy – zarządca sądowy).

Odpowiedzialność w reżimie kontraktowym:

 1. Niewykonanie umowy przez WM/SM
 2. Nienależyte wykonanie umowy

Odpowiedzialność w reżimie deliktowym:

 1. Odpowiedzialność za zawalenie budowli, oderwanie się części (dachówka, spadnięcie sopli lodu z dachu)
 2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek awarii (np. awaria windy, zalanie pomieszczeń na skutek awarii sieci wod-kan w budynku itp.)
 3. Odpowiedzialność za szkody na terenie wspólnym (niezabezpieczony wykop, awaria urządzeń placu zabaw)

Odpowiedzialność WM a odpowiedzialność zarządcy nieruchomości.

Odpowiedzialność członków wspólnoty/spółdzielni w przypadku ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej wspólnoty/spółdzielni.