18 maja 2023 r.
9.00 - 16.00

I Panel

Prezentacja rozwiązań wspomagających zarządzanie nieruchomościami. Korzyści i aspekty techniczne.

 • Zarządzanie finansami w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.
 • Jak uzyskać czas na zarządzanie? Systemy informatyczne dla zarządców nieruchomości.
 • Jak zapewnić mieszkańcom stabilny dostęp do nowoczesnych i niezawodnych usług telekomunikacyjnych?
 • Nowe technologie wspierające techniczne utrzymanie obiektów.
 • Rozwój bezpiecznej infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych.
 • Oszczędniki ciepła – optymalizacja kosztów ogrzewania.
 • Instalacje grzewcze zasilane gazem płynnym.
 • Skuteczne czyszczenie elewacji budynków.
 • Kompleksowe przeglądy obiektów budowlanych.
 • Stolarka stalowa i aluminiowa – rozwiązania dla mieszkalnictwa wielorodzinnego.
 • Optymalizacja prac związanych z utrzymaniem czystości obiektu, oraz dopasowanie usług do konkretnych warunków technicznych i użytkowych obiektu.
 • Nowoczesne systemy balkonowo-tarasowe. Technologie skutecznego odprowadzania wody poza obrys tarasu lub balkonu.
 • Technologie przepływu i zarządzania wodą w budownictwie mieszkaniowym.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Woda, energia, bezpieczeństwo i komfort- kompleksowe rozwiązania w nowoczesnym mieszkalnictwie.

 

II Panel

Zmiany w prawie budowlanym istotne dla zarządców nieruchomości.
Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna zarządcy nieruchomości/wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej za naruszenie przepisów prawa budowlanego.

Część pierwsza – zmiany w prawie budowlanym:

 • Podstawy prawne najnowszych zmian.
 • Nowa regulacja świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Obowiązki zarządcy związane z nową regulacją świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Obowiązki zarządcy wynikające z Prawa Budowlanego (przegląd).
 • Nowe przepisy dotyczące obowiązkowych kontroli i elektronicznej KOB.

 

Część druga – odpowiedzialność zarządcy/właściciela budynku (wspólnota, spółdzielnia) za naruszenie obowiązków w prawie budowlanym:

 • Odpowiedzialność karna (wykroczenia) za naruszenie przepisów Prawa Budowlanego.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna zarządcy (umowa o zarządzanie, powierzenie zarządu ew. zarząd sądowy – odmienności).