TEMATYKA
9.00 - 16.00

I Panel.
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.

 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Efektywne źródła zasilania budynków w ciepło.
 • Systemy pompowe w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych
 • Wydajne systemy grzewcze.
 • Prewencja w utrzymaniu urządzeń obiektowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Stolarka stalowa i aluminiowa w obiektach mieszkalnych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Skuteczne docieplanie budynków.
 • Optymalizacja kosztów ogrzewania.
 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja rur kanalizacyjnych metodą natryskową.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.

II Panel.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ŚWIETLE NOWYCH ROZPORZĄDZEŃ, USTAW
I NOWELIZACJI.

 Część 1. RODO – problemy praktyczne po 25 maja 2018 r.

 • Obowiązki zarządcy nieruchomości związane z wdrożeniem RODO.
 • Analiza ryzyka u zarządcy nieruchomości.
 • Kiedy występuje obowiązek wyznaczenia IOD – Inspektora Ochrony Danych Osobowych? Rola i zadania IOD.
 • Obowiązki administratora/procesora związane z naruszeniem danych osobowych.

 

Część 2. Praktyczne spojrzenie na aktualne zmiany przepisów dotyczące spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych.

 • Nowelizacje ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 • Nowelizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.