21 września 2021 r.
godz.: 9.00 - 14.30

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Zarządzanie finansami wspólnot mieszkaniowych.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Dlaczego warto przeprowadzać termomodernizację budynków wielorodzinnych?
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Wentylacja w budynkach wielorodzinnych.
 • Renowacja rur kanalizacyjnych.
 • Domofon w telefonie – nowoczesne systemy domofonowe.

II Panel

Monitoring nieruchomości wspólnej we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Monitoring – regulacje prawne polskie i wspólnotowe.
 • Monitoring we wspólnocie i w spółdzielni mieszkaniowej – cel i zakres monitoringu.
 • Uchwała właścicieli we wspólnocie (czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu), decyzja odpowiedniego organu w spółdzielni – o instalacji systemu monitoringu.
 • Zasady korzystania z monitoringu (dostęp do nagrań, sposób archiwizacji, okres przechowywania, sposób niszczenia).
 • Nagrania jako zapis danych osobowych – ochrona danych osobowych osób utrwalonych na nagraniu.
 • Obowiązki administratora danych osobowych  – w tym kwestia informowania o monitoringu.
 • Ochrona prywatności a monitoring, ochrona wizerunku i naruszenie dóbr osobistych.
 • Zagadnienie dostępu do monitoringu on-line.
 • Problem monitoringu prywatnego terenu wspólnego (kamera umieszczona w prywatnym oknie).
 • Decyzja UODO: kara dla zarządcy za brak umowy o podpowierzenie przetwarzania – wyrok WSA w Warszawie.