Wybierz miasto

Opole – 9.11.2020

Hotel Mercure 
ul. Krakowska 57/59

9.00 – 13.15

Tematyka konferencji:

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Kompleksowe przeglądy budynków.
 • Mobilna obsługa zgłoszeń.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.

 

II Panel

Prawne aspekty funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w okresie pandemii COVID-19

1. Zmiany prawa przyjęte w okresie pandemii dotyczące Ustawy o Własności Lokali oraz ustawy Prawo Spółdzielcze.

2. Praktyczne problemy prawne w zarządzaniu nieruchomościami w okresie pandemii 

 • Kwestia realizacji zawartych wcześniej umów (rozwiązanie, odstąpienie, renegocjacja warunków, planowane remonty).
 • Usuwanie awarii w lokalach i częściach wspólnych (zasady bezpieczeństwa, wytyczne wewnętrzne).
 • Wytyczne GIS dla zarządzających budynkami mieszkalnymi.
 • RODO w okresie pandemii.
 • Wstrzymanie biegu terminów – sprawy administracyjne, „zamrożenie” oraz „odmrożenie” sądów oraz urzędów.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Łódź – 10.09.2020

 

9.00 – 13.30

Tematyka konferencji:

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Renowacja i hydroizolacja przegród budowlanych.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.

 

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Niewłaściwe zachowania najemców, zaleganie z płatnościami – środki prawne wobec właścicieli lokali, członków spółdzielni oraz najemców.

 • Pozwy o zapłatę.
 • Powództwo o pozbawienie prawa do lokalu.

Zielona Góra – 24.09.2020

9.00 – 13.30

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomością

 • Efektywne zarządzanie finansami wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.
 • Kompleksowe przeglądy budynków.

 

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Wrocław – 25.09.2020

9.00 – 13.30

Hotel Mercure Centrum, Pl. Dominikański 1

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Skuteczna renowacja dachów, posadzek i klatek schodowych.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Podziemne i półpodziemne pojemniki na odpady.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.
 • Realizacja przeglądów budowlanych z uwzględnieniem specyfiki budynków mieszkalnych.

 

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Niewłaściwe zachowania najemców, zaleganie z płatnościami – środki prawne wobec właścicieli lokali, członków spółdzielni oraz najemców.

 • Pozwy o zapłatę.
 • Powództwo o pozbawienie prawa do lokalu.

Kraków – 30.09.2020

9.00 – 13.30

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Skuteczna renowacja dachów, posadzek i klatek schodowych.
 • Windy – renowacja i modernizacja.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Podziemne i półpodziemne pojemniki na odpady.

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Katowice – 1.10.2020

9.00 – 13.30

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Skuteczna renowacja dachów, posadzek i klatek schodowych.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Podziemne i półpodziemne pojemniki na odpady.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Lublin – 15.10.2020

9.00 – 13.30

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Skuteczna renowacja dachów, posadzek i klatek schodowych.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Windy – renowacja i modernizacja.
 • Sposoby na brudną elewację.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.

 

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Białystok – 16.10.2020

9.00 – 13.30

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Skuteczna renowacja dachów, posadzek i klatek schodowych.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Windy – renowacja i modernizacja.
 • Kompleksowe przeglądy budynków.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.

 

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Szczecin – 28.10.2020

 

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną? Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Skuteczna renowacja dachów, posadzek i klatek schodowych.
 • Nowoczesne technologie usprawniające komunikację z mieszkańcami.
 • Docieplanie stropodachów i stropów piwnic.
 • Kompleksowe przeglądy budynków.
 • Oprawy oświetleniowe z funkcją czyszczenia powietrza.

 

II Panel

Aktualne zmiany przepisów prawnych obowiązujących zarządców nieruchomości oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 • Zmiany w ustawie o własności lokali.
 • Zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
 • Zmiany w KPC związane z doręczeniami do dłużników i licytacją mieszkań.
 • Wytyczne i interpretacje dotyczące zarządców budynków wielorodzinnych w związku z pandemią COVID-19.

 

III Panel

Lokal we wspólnocie oraz spółdzielni mieszkaniowej. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Poznań – 29.10.2020

 

9.00 – 13.30

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów i posadzek.
 • Przeglądy kompleksowe budynków – zalety.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Efektywna i szybka komunikacja dla Zarządców i Użytkowników Nieruchomości.
 • Oferta energii elektrycznej.
 • Serwis i modernizacja wind.

 

II Panel

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ? ZMIANY W USTAWIE O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

 

III Panel

LOKAL WE WSPÓLNOCIE ORAZ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.  ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.

1.Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Ast. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Gdynia – 5.11.2020

 

9.00 – 13.30

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów i posadzek.
 • Przeglądy kompleksowe budynków – zalety.
 • Nowoczesne systemy gromadzenia odpadów.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Serwis i modernizacja wind.

 

II Panel

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ? ZMIANY W USTAWIE O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

 

III Panel

LOKAL WE WSPÓLNOCIE ORAZ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Toruń – 6.11.2020

 

9.00 – 13.30

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów i posadzek.
 • Przeglądy kompleksowe budynków – zalety.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.
 • Energia elektryczna dla mieszkalnictwa.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.

 

II Panel

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ? ZMIANY W USTAWIE O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

 

III Panel

LOKAL WE WSPÓLNOCIE ORAZ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Rzeszów – 19.11.2020

9.00 – 13.30

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów i spodadzek.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

 

II Panel

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ? ZMIANY W USTAWIE O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

 

III Panel

LOKAL WE WSPÓLNOCIE ORAZ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.

1. Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Art. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).

Radom – 20.11.2020

Hotel Aviator
ul. Malczewskiego 18

9.00 – 13.30

TEMATYKA KONFERENCJI

I Panel

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów i posadzek.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.
 • Sposoby oczyszczania elewacji.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Serwis i modernizacja wind.

 

II Panel

JAK UBIEGAĆ SIĘ O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ? ZMIANY W USTAWIE O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

 

III Panel

LOKAL WE WSPÓLNOCIE ORAZ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.  ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ.

1.Granice lokalu i nieruchomości wspólnej

 • Pojęcia samodzielnego lokalu, przynależności, części wspólnej.
 • Status prawny balkonu, piwnicy, kotłowni, hydroforni.
 • Podstawy korzystania z części wspólnych na wyłączność: użytkowanie, umowa najmu.
 • Korzystanie z części wspólnych na wyłączność oraz przez osoby trzecie.
 • Sprzedaż części wspólnej.
 • Problem awarii.

2. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

 • Ast. 5 UWL – przesłanki zniesienia współwłasności.
 • Tryb – zgodny (porozumienie, konieczna forma aktu notarialnego) lub sądowy (postępowanie nieprocesowe).
 • Zastosowanie tej regulacji: wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa (niezależnie od sposobu zarządu).