Wybierz miasto

Wrocław – 12.09.2019

Hotel Mercure Wrocław Centrum, pl. Dominikański 1

9.00 – 14.10

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Łódź – 13.09.2019

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

9.00 – 13.30

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Niskociśnieniowe czyszczenie fasad.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Toruń – 26.09.2019

Hotel Filmar ul. Grudziądzka 45

9.00 – 13.30

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Prewencja w utrzymaniu urządzeń obiektowych.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Gdańsk – 27.09.2019

Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Heweliusza 22

9.00 – 14.00

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.
 • Systemy pompowe w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Katowice – 10.10.2019

Hotel Novotel Katowice, al. Roździeńskiego 16

9.00 – 13.35

Tematyka wstępna konferencji:

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Niskociśnieniowe czyszczenie fasad. 
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Kraków – 11.10.2019

Hotel Hilton Garden Inn, ul. Konopnickiej 33

9.00 – 13.40

Tematyka wstępna konferencji:

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Niskociśnieniowe czyszczenie fasad.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Zielona Góra – 24.10.2019

Hotel Ruben, al. Konstytucji 3 Maja 1a

9.00 – 13.25

Tematyka wstępna konferencji:

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.

 II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Poznań – 25.10.2019

Hotel Ikar, ul. Solna 18

9.00 – 13.55

Tematyka wstępna konferencji:

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Niskociśnieniowe czyszczenie fasad.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Rzeszów – 7.11.2019

Hotel Hilton Garden Inn, al. Kapisto 1 

9.00 – 13.30

Tematyka wstępna konferencji:

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Renowacja rur kanalizacyjnych metodą natryskową.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Lublin – 8.11.2019

Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60

9.00 – 14.00

Tematyka wstępna konferencji:

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Renowacja rur kanalizacyjnych metodą natryskową.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Opole – 20.11.2019

Hotel Mercure Opole, ul. Krakowska 57/59

9.00 – 13.00

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Gliwice – 21.11.2019 

Hotel Malinowski Business, ul. Portowa 4 

9.00 – 14.00

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Idealne rozwiązanie problemu gromadzenia odpadów.
 • Renowacja rur kanalizacyjnych.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie

Kielce – 22.11.2019

Hotel Kongresowy, al. Solidarności 34

9.00 – 13.45

I Panel. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.
 • Nowoczesny system zarządzania nieruchomościami.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

II Panel. NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA NAJEMCÓW, ZALEGANIE Z PŁATNOŚCIAMI – ŚRODKI PRAWNE WOBEC WŁAŚCICIELI LOKALI, CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ NAJEMCÓW.

1. pozwy o zapłatę

1.1. źródło roszczeń
1.2. określenie wysokości zaległości, zasada obowiązku udowodnienia wysokości i zasadności roszczenia przez powoda
1.3. strony procesu, umocowanie wspólnoty lub spółdzielni, brak obowiązku podjęcia uchwały przez ogół właścicieli/ członków spółdzielni
1.4 tryb postępowania – uproszczony, zwykły, nakazowe
1.5. opłaty sądowe (podwyżka od 21.08.2019)
1.6. wyrok (nakaz) i jego egzekucja

2. powództwo o pozbawienie prawa do lokalu

2.1. podstawa prawna
2.2. przesłanki powództwa
2.3. charakter powództwa
2.4. tryb postępowania – zwykły procesowy
2.5. strony postępowania
2.6  problem niewłaściwego zachowania najemców gminnych
2.7. wyrok i jego wykonanie