Wybierz miasto

Wrocław – 21.02.2019

Hotel Mercure Wrocław Centrum, pl. Dominikański 1

9.00 – 13.35

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Prewencja w utrzymaniu urządzeń obiektowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Kraków – 22.02.2019

Hotel Hilton Garden Inn, ul. Konopnickiej 33

9.00 – 13.55

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Balkony dostawne.
 • Nowoczesne rozwiązania dla konstrukcji podłóg i nawierzchni betonowych.
 • Skuteczne docieplanie budynków wełną.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Gdańsk – 7.03.2019

Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Heweliusza 22

9.00 – 13.35

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.
 • Indywidualne systemy grzewcze oparte na sieciach gazowych.
 • Innowacyjne powłoki dachowe.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Olsztyn – 8.03.2019

Hotel Wileński, ul. Knosały 5

9.00 – 13.15

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Indywidualne systemy grzewcze oparte na sieciach gazowych.
 • Skuteczne docieplanie budynków wełną.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Łódź – 21.03.2019

Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9

9.00 – 14.35

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.
 • Media w obiektach mieszkalnych, biurowych i handlowo-usługowych.
 • Inteligentny serwis dźwigowy.
 • Ochrona przeciwpożarowa w budynkach wielorodzinnych.
 • Stolarka stalowa i aluminiowa w obiektach mieszkalnych.
 • Energia elektryczna dla mieszkalnictwa.

 

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Katowice – 22.03.2019

Hotel Novotel Katowice, al. Roździeńskiego 16

9.00 – 14.10

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Skuteczne docieplanie budynków wełną.
 • Media w obiektach mieszkalnych, biurowych i handlowo-usługowych.
 • Energia elektryczna dla mieszkalnictwa.
 • Kompleksowe usługi budowlane.
 • Wodomierze objętościowe, ciepłomierze oraz systemy zdalnego odczytu radiowego.
 • Docieplenia stropodachów.

 

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Białystok – 4.04.2019

Hotel Ibis Styles, al. Piłsudskiego 25

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Indywidualne systemy grzewcze oparte na sieciach gazowych.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Wykorzystanie technologii OZE w procesie podgrzewu.
 • Modernizacja instalacji grzewczych i sanitarnych.
 • Systemy pompowe w instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych.
 • Pożyczka na termomodernizację z WFOŚiGW.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Lublin – 5.04.2019

Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60

9.00 – 13.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Modernizacja instalacji grzewczych i sanitarnych.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.

 

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Gdynia – 16.04.2019

Hotel Mercure Gdynia Centrum, ul. Armii Krajowej 22

9.00 – 14.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Prewencja w utrzymaniu urządzeń obiektowych.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.
 • Inteligentny serwis dźwigowy.
 • Energia elektryczna dla mieszkalnictwa.
 • Docieplenia stropodachów.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Poznań – 17.04.2019

Hotel Ikar, ul. Solna 18

9.00 – 14.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Innowacyjne powłoki dachowe.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Bydgoszcz – 9.05.2019

Hotel City, ul. 3 maja 6

9.00 – 13.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.
 • Przeglądy kompleksowe budynków zalety.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych w Polsce.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Szczecin – 10.05.2019

Hotel Novotel, ul. 3 maja 31

9.00 – 13.10

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Skuteczne docieplanie budynków wełną.
 • Prewencja w utrzymaniu urządzeń obiektowych.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Bielsko-Biała – 23.05.2019

Hotel Ibis Styles, ul. Żywiecka 93

9.00 – 14.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Renowacja dachów – innowacyjne pokrycia dachowe.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni

Radom – 24.05.2019

Hotel Aviator, ul. Malczewskiego 18

9.00 – 14.10

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.

 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych.
 • Oświetlenie Osiedli – Energooszczędne Lampy LED.
 • Prewencja w utrzymaniu urządzeń obiektowych.
 • Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.
 • Energooszczędne i ekologiczne budownictwo – w co warto zainwestować?
 • Nowoczesne Systemy Zarządzania Serwisami i Montażami Urządzeń Pomiarowych.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni