Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej
w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

30 listopada 2021 r.
godz. 10.00 - 12.30

Zapraszamy do udziału w Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych, konferencji organizowanej z myślą o wsparciu
dyrektorów szkół i przedszkoli, która odbędzie się w formule online. Tematyka konferencji obejmuje
aktualne zagadnienia prawne oraz ma na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu aktualnych zmian i uprawnień ustawowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.*
Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja.

*dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych

TEMATYKA

I Panel

Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie placówką oświatową.

 • Laboratoria Przyszłości – jak pozyskać, wdrożyć druk 3D w szkole.
 • Nowoczesne narzędzia multimedialne.
 • Zintegrowane środowisko nauczania w laboratorium przyszłości

 

II Panel

Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 – uwarunkowania prawne.

 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki w świetle znowelizowanych przepisów prawa.
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście wyzwań związanych z pandemią – organizacja krajoznawstwa i turystyki, udział w imprezach pozaszkolnych, aktualizacja procedur szkolnych.
 • Organizacja kształcenia specjalnego uczniów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja nauczania indywidulanego w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych w okresie pandemii.
 • Zgodność postanowień statutu szkoły/placówki z przepisami prawa.
 • Nowości w przepisach prawa oświatowego.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Otrzymacie Państwo aktualne informacje, które pomogą w procesie prawidłowego zarządzania przedszkolem i szkołą.

 Dowiedzą  się Państwo między innymi:

 • Jakie elementy powinien zawierać plan nadzoru pedagogicznego oraz jakie zagadnienia musi uwzględniać.
 • Jak prawidłowo wykonywać zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas organizacji turystyki i krajoznawstwa oraz podczas imprez pozaszkolnych.
 • Jakie są kluczowe zadania dyrektora w okresie pandemii w obszarze organizacji kształcenia specjalnego, organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej, organizacji nauczania indywidualnego.
 • Które postanowienia statutu szkoły/przedszkola wymagają szczególnej analizy i ewentualnej weryfikacji i nowelizacji.
 • Jakie zmiany wprowadzone są w przepisach prawa dotyczących oświaty.

ZAPEWNIAMY

 • bezpłatny udział w webinarze
 • materiały konferencyjne w formie elektronicznej
 • kontakt z ekspertami

WEŹ UDZIAŁ