Zakończyliśmy jesienną edycję konferencji dedykowanych dyrektorom placówek oświatowych.

Konferencje odbyły się w 6 miastach naszego kraju, a udział w nich wzięło około 600 dyrektorów szkół i przedszkoli z całej Polski.

Tematem przewodnim konferencji były uwarunkowania prawne kolejnego etapu reformy edukacji. Dyskutowano na temat nowych zadań dyrektora szkoły. Prezentowane zagadnienia spotkały  się z wielką uwagą uczestników. Zarówno zawartość merytoryczna, jak i sposób przekazania treści przez Prelegentów, zostały wysoko ocenione przez uczestników konferencji.

W trakcie konferencji zaprezentowano także wiele rozwiązań i usług wspomagających funkcjonowanie placówki oświatowej.

Zaprezentowano zakres:
– Innowacyjnych technologii wyzwalających edukację
-Nauczania hybrydowego
– Mobilnych interaktywności
– Platform edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
– Nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie placówką oświatową
– Edukacji i zabawy w aspekcie wycieczek

Konferencje odbyły się w:
– Katowicach 4.10.2018
– Krakowie 5.10.2018
– Gdańsku 18.10.2018
– Bydgoszczy 19.10.2018
– Szczecinie 6.12.2018
– Poznaniu 7.12.2018

Konferencjom towarzyszyła część targowa, w której uczestnicy konferencji mogli spotkać się z dostawcami usług i produktów przy stoiskach prezentacyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Parterom oraz Wystawcom za udział i zaangażowanie
w konferencje.

Kolejna edycja konferencji z cyklu Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbędzie się wiosną  2019 r.

Do zobaczenia!