Podczas jesiennej edycji spotkań odwiedzimy 6 miast naszego kraju. W trakcie każdej z konferencji zaprezentowana zostanie szeroka tematyka związana z funkcjonowaniem i zarządzaniem placówką oświatową.

Do udziału w konferencjach zapraszamy dyrektorów i zastępców dyrektorów  szkół i placówek oświatowych.

Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela w 2019 r.  oraz wdrażanie zmian w szkole, to tylko niektóre z tematów jakie omówimy podczas X edycji konferencji z cyklu Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych.

Zapraszamy do udziału:

  • Katowice 3.10
  • Kraków 4.10
  • Bydgoszcz 17.10
  • Szczecin 18.10
  • Poznań 4.12
  • Gdańsk 5.12

Wszystkie konferencje mają charakter targowo-konferencyjny.

Zapraszamy do współpracy także dostawców usług i rozwiązań wspomagających pracę dyrektora i funkcjonowanie placówki oświatowej.

Więcej informacji, program i rejestracja udziału: www.pirr.pl/fdpo