Nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela w 2019 r., wdrażanie zmian w placówce oraz przegląd najciekawszych produktów i rozwiązań wspomagających funkcjonowanie placówki oświatowej- były głównymi tematami poruszanymi w trakcie wiosennej edycji Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Konferencje odbyły się w 10 miastach naszego kraju, a w każdej z nich udział wzięło ok.100 uczestników, będących dyrektorami lub wice-dyrektorami placówek takich jak: szkoły i przedszkola.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci będący wieloletnimi pracownikami kuratorium oświaty oraz MEN, związani z nadzorem pedagogicznym nad szkołami podstawowymi i gimnazjami. W praktyce zawodowej zajmujący się problematyką przepisów prawa oświatowego, współpracując  ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych ds. zarządzania oświatą.

Podczas każdej z konferencji zaprezentowano także szereg praktycznych rozwiązań i produktów wspomagających funkcjonowanie placówki i pracę jej dyrekcji.  Wszystkim konferencjom  towarzyszyła część targowa, dzięki czemu uczestnicy konferencji mieli możliwość konsultacji i spotkań ze specjalistami prezentowanych rozwiązań, które dotyczyły zagadnień:

  • terminali dedykowanych pracowniom komputerowym, bibliotekom i sekretariatom szkolnym
  • najnowszych technologiach wyzwalających edukację
  • kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów
  • robotyki i pomysłów na edukację przedzawodową w odniesieniu do rewolucji przemysłowej 4.0.
  • źródeł zasilania dla budynku
  • najciekawszych ofert łączących edukację z rozrywką: nowocześniejszy park rozrywki w Polsce, edukacja i forma spędzania czasu dla dzieci i młodzieży w zoo, oferty lekcji muzealnych
  • pomocy naukowych i dydaktycznych

Wiosenna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbywała się w czasie szczególnym i  trudnym dla polskiej edukacji, jakim niewątpliwe był Strajk Nauczycieli. Pomimo trudnej sytuacji i innych zadań, jakie w tym czasie w większości realizowali dyrektorzy polskich szkół, nasze konferencje odbyły się z sukcesem we wszystkich zaplanowanych lokalizacjach. Jest to dowód na to, że polska szkoła, dyrektor szkoły- nawet w obliczu tak trudnej jak ta sytuacji, chce się rozwijać, zmieniać, ulepszać i dyskutować o tym, co i jak zrobić, by zarządzanie placówką przynosiło najlepsze rezultaty dla  uczniów szkół i jej kadry.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wielkie zainteresowanie naszymi konferencjami, a także  wszelkie pozytywne komentarze kierowane w stronę naszych Prelegentów oraz zawartości merytorycznej konferencji.

Wszystkim naszym Wystawcom, Prelegentom i Patronom Medialnym serdecznie dziękujemy za  współpracę i zaangażowanie w organizację każdej z konferencji.

Kolejna edycja Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych odbędzie się jesienią.

Szczegóły już wkrótce!