Szkolenie online, godz. 9.30 - 13.30

Ochrona danych osobowych stanowi obowiązek o charakterze stałym, a jego przestrzeganie u zarządcy jest bardzo istotne. W praktyce zdarzają się zarzuty kierowane w stronę zarządcy od właścicieli lokali, oraz innych osób, co do niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi. W efekcie skargi kierowane wobec zarządców są rozpatrywane przez  Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty postępowania w sprawie ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie postępowań w przypadku skarg kierowanych wobec zarządców, ich przebiegu oraz skutecznych środków obrony, z których powinien korzystać zarządca nieruchomości.

Szczególną uwagę zwrócimy na dokumentację u zarządcy nieruchomości, sposób jej prowadzenia i aktualizacji. Omówione zostaną wymogi umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz umowy o dalszym powierzeniu przetwarzania danych u zarządcy nieruchomości, które stanowią istotne dokumenty, wymagane przez RODO.

PROGRAM

RODO – aktualizacja dokumentacji u zarządcy.

 

1. Okresowe obowiązki związane z aktualizacją dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

2. Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

3. Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Analiza ryzyka u zarządcy – sposób jej prowadzenia.

5. Postępowanie w przypadku naruszenia danych osobowych.

6. Przypadki praktyczne – przebieg postępowania wobec zarządcy ze skargi właściciela lokalu.

7. Przykłady – omówienie wybranych postępowań toczących się przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych wobec zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

8. Sesja pytań i odpowiedzi.

JAK TO DZIAŁA?

 • Prowadzący występuje „na żywo”. Uczestnicy widzą prelegenta oraz wyświetlaną prezentację.
 • Uczestnicy komunikują się z prowadzącym za pomocą czatu – tam zadają pytania, mogą też porozumiewać się z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Na zakończenie odbędzie się 60-minutowa sesja pytań i odpowiedzi (związanych z tematyką szkolenia), podczas której każdy z uczestników będzie miał możliwość konsultacji.
 • Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 • Materiały szkoleniowe, certyfikat udziału oraz fakturę otrzymają Państwo na adresy mailowe podane podczas rejestracji, po zakończeniu szkolenia.
 • Wymagania techniczne: komputer z dostępem do internetu oraz głośnikami lub słuchawkami, a także aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Opera, itp.).
 • Przed szkoleniem oraz w jego trakcie zapewniamy pomoc techniczną.

PRELEGENT

dr Aleksandra Sikorska – Lewandowska – doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki.  Specjalizuje się w prawie spółdzielczym oraz zagadnieniach prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych w odniesieniu do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wielu specjalistycznych artykułów, pięciu monografii oraz współautorka podręcznika akademickiego. Jest także współautorką książki dot. zagadnień RODO w praktyce zarządzania nieruchomościami. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa nieruchomości, ustawy o własności lokali, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych, szczególnie w odniesieniu do praktyki zarządzania nieruchomościami.

PŁATNOŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU

 • Koszt udziału w szkoleniu wynosi 139 zł netto (+23% VAT).
 • Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji podczas szkolenia oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z tej samej firmy w wybranym szkoleniu rabat 25%  dla każdej zgłoszonej osoby.
 • Pakiet naszych czterech wybranych szkoleń w cenie 500 zł netto lub dwóch w cenie 260 netto (wybierz szkolenia na: www.pirr.pl/szkolenia; nie dotyczy szkolenia: Ochrona sygnalistów).
 • Jeśli osoba zgłoszona nie weźmie udziału w szkoleniu – otrzyma możliwość odtworzenia szkolenia.
 • Realizacja płatności – na podstawie faktury wysłanej po szkoleniu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza udziału.
 • Możliwość bezpłatnej rezygnacji z udziału na 5 dni przed szkoleniem – wymagany e-mail z informacją o rezygnacji.