Szkolenie online, godz. 9.30 - 13.30

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poprowadzą Radca Prawny Agnieszka Stec-Bielak oraz Radca Prawny Angelika Czubacka-Pędzisz, autorki e-booka o dochodzeniu roszczeń, specjalistki z zakresu prawa nieruchomości, spółek prawa handlowego, korporacyjnego oraz procesów restrukturyzacyjnych.

PROGRAM

Część I.

Dochodzenie roszczeń od dewelopera – wady nieruchomości wspólnej.

Praktyczne aspekty techniczno-prawne skutecznego formułowania roszczeń.

 

 • Instytucja rękojmi za wady nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej. Aktualne przepisy prawne. Omówienie nowelizacji kodeksu cywilnego – nowy stan prawny od dnia 25.12.2014 r.
 • Nieruchomość wspólna – zakres. Sytuacja prawna lokali garażowych i miejsc postojowych.
 • Umowa z deweloperem jako źródło roszczenia. Rodzaje roszczeń wynikających z umowy. Relacja wspólnota-właściciel-deweloper.
 • Procedura niezbędna do skutecznego dochodzenia roszczeń przeciwko deweloperowi. Uchwałą Wspólnoty – treść i zakres. Umowa cesji – praktyczne aspekty umowy (współwłasność, zakres umocowania, rodzaj roszczenia, brak zgody właściciela na zawarcie umowy cesji).
 • Zgłaszanie wad w nieruchomości wspólnej – uprawnione podmioty, niezbędne dokumenty i umocowania, rola administratora i zarządcy nieruchomości w procesie zgłaszania wad.
 • Za jakie wady w nieruchomości wspólnej odpowiada deweloper. Zakres stwierdzonych wad. Praktyczne aspekty dowodzenia istnienia wady. Rola instrukcji użytkowania obiektu. Niezgodność prac w projektem budowlanym/projektem powykonawczym. Wady ukryte.
 • Najczęściej występujące wady w nieruchomości wspólnej – zagadnienia z praktyki sądowej. Stanowisko biegłych z zakresu budownictwa – praktyczne aspekty wydawanych przez nich opinii w sprawach przeciwko deweloperom. Czynniki wpływające na zakres wad – warunki atmosferyczne, sposób użytkowania budynku.
 • Praktyczne aspekty zabezpieczenie roszczeń – zawezwanie do próby ugodowej, zabezpieczenie dowodu z opinii biegłego przed wszczęciem procesu.  Zabezpieczenie roszczeń na majątku dewelopera. Deweloper jako spółka celowa i jego likwidacja w czasie rękojmi.
 • Proces przeciwko deweloperowi – sposoby ograniczania kosztów procesu, poprawne formułowanie roszczeń, środki dowodowe niezbędne celem wykazania zasadności roszczenia.

Część II.

Sesja pytań i odpowiedzi.

 

JAK TO DZIAŁA?

 • Prowadzący występuje “na żywo”. Uczestnicy widzą prelegenta oraz wyświetlaną prezentację.
 • Uczestnicy komunikują się z prowadzącym za pomocą czatu – tam zadają pytania, mogą też porozumiewać się z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Na zakończenie odbędzie się 60-minutowa sesja pytań i odpowiedzi (związanych z tematyką szkolenia), podczas której każdy z uczestników będzie miał możliwość konsultacji.
 • Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 • Materiały szkoleniowe, certyfikat udziału oraz fakturę otrzymają Państwo na adresy mailowe podane podczas rejestracji, po zakończeniu szkolenia.
 • Wymagania techniczne: komputer z dostępem do internetu oraz głośnikami lub słuchawkami, a także aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Opera, itp.).
 • Przed szkoleniem oraz w jego trakcie zapewniamy pomoc techniczną.

PRELEGENTKI

Agnieszka Stec-Bielak – radca prawny, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, transakcji handlowych i zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych (m.in. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Londynie). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z branży nieruchomości komercyjnych, deweloperów, zarządców nieruchomości, firm budowlanych i architektonicznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Autorka opinii dla Ministerstwa Gospodarki. Szkoleniowiec i ekspert internetowego wydania „Gazety Wyborczej” oraz portalu „Znam Swoje Prawo”.

Angelika Czubacka-Pędzisz – radca prawny, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, prawa korporacyjnego i e-commerce. Autorka ekspertyzy przygotowanej dla Ministerstwa Gospodarki w przedmiocie przygotowania założeń do unifikacji modelowego prawa leasingu UNIDROIT z przepisami prawa krajowego. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, prawie korporacyjnym i mediacjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, firm deweloperskich oraz spółek prawa handlowego.

PŁATNOŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU

 • Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 31 grudnia, 220 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu od 1 stycznia.
 • Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji podczas szkolenia oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z tej samej firmy w wybranym szkoleniu rabat 25%  dla każdej zgłoszonej osoby.
 • Pakiet naszych czterech wybranych szkoleń w cenie 500 zł netto lub dwóch w cenie 260 netto (wybierz szkolenia na: www.pirr.pl/szkolenia; nie dotyczy szkolenia: Ochrona sygnalistów).
 • Jeśli osoba zgłoszona nie weźmie udziału w szkoleniu – otrzyma możliwość odtworzenia szkolenia.
 • Realizacja płatności – na podstawie faktury wysłanej po szkoleniu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza udziału.
 • Możliwość bezpłatnej rezygnacji z udziału na 5 dni przed szkoleniem – wymagany e-mail z informacją o rezygnacji.