Szkolenie online, godz. 9.30 - 13.30

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym dochodzenia roszczeń w przypadku śmierci członka wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Szkolenie  poprowadzi dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z obszaru prawa spółdzielczego oraz zagadnień prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych.

Szkolenie, dzięki któremu poznają Państwo regulacje prawne oraz praktyczne aspekty postępowania w sytuacji szczególnie przykrej i trudnej – sytuacji śmierci właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej lub w spółdzielni mieszkaniowej, a także śmierci członka spółdzielni.

Bywają przypadki, w których spadkobiercy się nie zgłaszają, albo przeciwnie, zgłasza się wiele osób zainteresowanych przejęciem lokalu. Niekiedy lokal pozostaje zadłużony, okazuje się że zmarły miał liczne długi, a członkowie rodziny odrzucają spadek. Zgłaszają się kolejni wierzyciele, a spadkobierca nie jest ustalony. Czas upływa…i  dług rośnie, a lokal pozostaje pusty.

Sytuacje te zostaną omówione podczas szkolenia wraz ze wskazaniem możliwych sposobów postępowania w takich sprawach.

PROGRAM

 1. Skutki śmierci właściciela lokalu dla wspólnoty mieszkaniowej/skutki śmierci członka spółdzielni dla spółdzielni mieszkaniowej.
 2. Wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia mieszkaniowa jako wierzyciel.
 3. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku z wniosku wierzyciela – procedura oraz koszty.
 4. Dochodzenie roszczeń w wypadku śmierci dłużnika (właściciela lokalu, członka SM).
 5. Zabezpieczenie spadku: Instytucja kurateli spadku oraz dozoru nad nieruchomością.
 6. Prawa wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej w sytuacji braku / nieujawnienia spadkobierców.
 7. Pozycja spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej w przypadku przedłużającego się postępowania spadkowego.
 8. Problemy praktyczne: obliczanie głosów, zawiadomienia, doręczanie korespondencji.
 9. Case study – omówienie postępowań w przypadku braku spadkobierców, w przypadku zgłoszeń licznych osób podających się za spadkobierców, oraz prób przejęcia w posiadanie lokalu mieszkalnego przez osoby trzecie.

JAK TO DZIAŁA?

 • Prowadzący występuje “na żywo”. Uczestnicy widzą prelegenta oraz wyświetlaną prezentację.
 • Uczestnicy komunikują się z prowadzącym za pomocą czatu – tam zadają pytania, mogą też porozumiewać się z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Na zakończenie odbędzie się 60-minutowa sesja pytań i odpowiedzi (związanych z tematyką szkolenia), podczas której każdy z uczestników będzie miał możliwość konsultacji.
 • Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 • Materiały szkoleniowe, certyfikat udziału oraz fakturę otrzymają Państwo na adresy mailowe podane podczas rejestracji, po zakończeniu szkolenia.
 • Wymagania techniczne: komputer z dostępem do internetu oraz głośnikami lub słuchawkami, a także aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Opera, itp.).
 • Przed szkoleniem oraz w jego trakcie zapewniamy pomoc techniczną.

PRELEGENT

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki.  Specjalizuje się w prawie spółdzielczym oraz zagadnieniach prawnych dotyczących wspólnot mieszkaniowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych w odniesieniu do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka wielu specjalistycznych artykułów, pięciu monografii oraz współautorka podręcznika akademickiego. Jest także współautorką książki dot. zagadnień RODO w praktyce zarządzania nieruchomościami. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa nieruchomości, ustawy o własności lokali, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych, szczególnie w odniesieniu do praktyki zarządzania nieruchomościami.

PŁATNOŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU

 • Koszt udziału w szkoleniu wynosi 180 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 31 grudnia, 220 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu od 1 stycznia.
 • Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji podczas szkolenia oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z tej samej firmy w wybranym szkoleniu rabat 25%  dla każdej zgłoszonej osoby.
 • Pakiet naszych czterech wybranych szkoleń w cenie 500 zł netto lub dwóch w cenie 260 netto (wybierz szkolenia na: www.pirr.pl/szkolenia; nie dotyczy szkolenia: Ochrona sygnalistów).
 • Jeśli osoba zgłoszona nie weźmie udziału w szkoleniu – otrzyma możliwość odtworzenia szkolenia.
 • Realizacja płatności – na podstawie faktury wysłanej po szkoleniu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza udziału.
 • Możliwość bezpłatnej rezygnacji z udziału na 5 dni przed szkoleniem – wymagany e-mail z informacją o rezygnacji.