Szkolenie online, godz. 9.30 - 13.30

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poprowadzą Radca Prawny Agnieszka Stec-Bielak oraz Radca Prawny Angelika Czubacka-Pędzisz, specjalistki z zakresu prawa nieruchomości, spółek prawa handlowego, korporacyjnego oraz procesów restrukturyzacyjnych.

PROGRAM

1.  Wspólnota jako strona postępowań administracyjnych związanych z inwestycją budowlaną na nieruchomości sąsiedniej.

  • Prawa i obowiązki na etapie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji sąsiedniej.
  • Wspólnota jako strona postępowania administracyjnego o wydanie decyzji pozwolenie na budowę na nieruchomości sąsiedniej.
  • Zaskarżanie decyzji administracyjnych. Środki prawnej ochrony przed wydanymi decyzjami.

2. Podstawowe założenia techniczne i wymogi budowlane w zakresie parametrów inwestycji sąsiedniej.

3. Dokumentacja wpływu nieruchomości sąsiedniej na nieruchomość wspólną i poszczególne lokale.

4. Korzystanie z gruntu sąsiedniego na potrzeby inwestycji budowlanej – służebności, porozumienia.

5. Zakres i podstawy prawne dochodzonego roszczenia – ustalenie podmiotu odpowiedzialnego (deweloper, inwestor, generalny wykonawca).

6. Legitymacja czynna do dochodzenia roszczeń od podmiotu realizującego inwestycję budowlaną – legitymacja wspólnoty i poszczególnych właścicieli, zakres umów cesji.

7. Proces odszkodowawczy.

  • Podstawa prawna roszczenia.
  • Ustalenie stron postępowania (legitymacja bierna i czynna).
  • Wartość przedmiotu sporu.
  • Postępowanie dowodowe w procesie (dowody zgromadzone przez wspólnotę i poszczególnych właścicieli, biegły sądowy).

8. Zabezpieczenie roszczeń wspólnoty.

9. Egzekucja zapadłego w sprawie orzeczenia.

10. Sesja pytań i odpowiedzi.

JAK TO DZIAŁA?

 • Prowadzący występuje “na żywo”. Uczestnicy widzą prelegenta oraz wyświetlaną prezentację.
 • Uczestnicy komunikują się z prowadzącym za pomocą czatu – tam zadają pytania, mogą też porozumiewać się z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Na zakończenie odbędzie się 60-minutowa sesja pytań i odpowiedzi (związanych z tematyką szkolenia), podczas której każdy z uczestników będzie miał możliwość konsultacji.
 • Każdy uczestnik otrzyma obszerne materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 • Materiały szkoleniowe, certyfikat udziału oraz fakturę otrzymają Państwo na adresy mailowe podane podczas rejestracji, po zakończeniu szkolenia.
 • Wymagania techniczne: komputer z dostępem do internetu oraz głośnikami lub słuchawkami, a także aktualna wersja przeglądarki internetowej (Chrome, Opera, itp.).
 • Przed szkoleniem oraz w jego trakcie zapewniamy pomoc techniczną.

PRELEGENTKI

Agnieszka Stec-Bielak – radca prawny, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, transakcji handlowych i zamówień publicznych. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych (m.in. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w Londynie). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z branży nieruchomości komercyjnych, deweloperów, zarządców nieruchomości, firm budowlanych i architektonicznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Autorka opinii dla Ministerstwa Gospodarki. Szkoleniowiec i ekspert internetowego wydania „Gazety Wyborczej” oraz portalu „Znam Swoje Prawo”.

Angelika Czubacka-Pędzisz – radca prawny, autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości, prawa korporacyjnego i e-commerce. Autorka ekspertyzy przygotowanej dla Ministerstwa Gospodarki w przedmiocie przygotowania założeń do unifikacji modelowego prawa leasingu UNIDROIT z przepisami prawa krajowego. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, prawie korporacyjnym i mediacjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, firm deweloperskich oraz spółek prawa handlowego.

PŁATNOŚĆ I WARUNKI UDZIAŁU

 • Koszt udziału w szkoleniu wynosi 490 zł netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu do 7 maja, 550 netto (+23% VAT) przy zgłoszeniu od 8 maja.
 • Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, możliwość konsultacji podczas szkolenia oraz Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Przy zgłoszeniu dwóch (lub więcej) osób z tej samej firmy w wybranym szkoleniu rabat 15%  dla każdej zgłoszonej osoby.
 • Jeśli osoba zgłoszona nie weźmie udziału w szkoleniu – otrzyma możliwość odtworzenia szkolenia.
 • Realizacja płatności – na podstawie faktury wysłanej po szkoleniu na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza udziału.
 • Możliwość bezpłatnej rezygnacji z udziału na 5 dni przed szkoleniem – wymagany e-mail z informacją o rezygnacji.