Spotykaliśmy się z dyrektorami szkół i innych placówek oświatowych, z zarządcami nieruchomości obiektów mieszkaniowych, spółdzielniami z całej Polski i zarządcami nieruchomości komercyjnych. Odwiedziliśmy dziesiątki miast w całej Polsce...