Za nami XXI Kongres Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych

Eksploatacja i utrzymanie obiektu, drogi do efektywniejszej obsługi i serwisu nieruchomości, przegląd rynku usług i produktów oraz tematyka prawna były głównymi tematami, poruszanymi w trakcie XXI edycji Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych.

Podobnie jak podczas poprzedniej edycji Kongresu, również i tym razem, ponad 200 specjalistów z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, w tym: prezesów i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych, administratorów i  dyrektorów ds. technicznych utrzymania nieruchomości, spotkało się w hotelu Novotel Airport w Warszawie, by dyskutować o wyzwaniach i aktualnych problemach branży. W dwóch pierwszych panelach wykładowych odbyło się kilkanaście wystąpień, związanych z:

 • prewencją w utrzymaniu urządzeń obiektowych,
 • przejściem z nieefektywnych źródeł zasilania na ciepło z m.s.c,
 • systemami do produkcji i dystrybucji mediów w remontowanych budynkach,
 • stolarką stalową i aluminiową w mieszkalnictwie,
 • skutecznym docieplaniem budynków,
 • energooszczędnym oświetleniem budynków,
 • renowacją pokryć dachowych,
 • systemami w wymianach instalacji c.o.,oraz zimnej i ciepłej wody w budynkach,
 • dźwigami osobowymi w budynkach wielorodzinnych,
 • rozwiązaniami dla gospodarki wodno-ściekowej,
 • ubezpieczeniami dedykowanymi zarządcom nieruchomości,
 • restytucją obiektu po pożarze lub zalaniu,
 • obniżaniem kosztów przy zachowaniu komfortu cieplnego. budynku mieszkalnego.

Nieodłącznym elementem Kongresu była jego część targowa, gdzie uczestnicy Kongresu mogli spotkać się ze specjalistami z wielu dziedzin bezpośrednio związanych z obsługą nieruchomości, ich eksploatacją, serwisem i inwestycjami.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła tematyka związana z zarzadzaniem nieruchomościami w świetle nowych rozporządzeń, ustaw i nowelizacji. Omawiano problematyczne zagadnienia w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Dyskutowano także na temat aktualnych zmian przepisów dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Tej tematyce poświęcono ostatni panel wykładowy.

XXI edycja Kongresu Zarządców Nieruchomości Mieszkaniowych była inspirującym i ciekawym spotkaniem grona specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. W części targowej Kongresu, gdzie uczestnicy mogli spotkać się ze specjalistami z omawianych obszarów,  odbyły się dziesiątki spotkań i rozmów. Wymieniano się wiedzą i  doświadczeniami, dyskutowano i nawiązywano kontakty.

Mamy nadzieję, że udział w Kongresie był dla wszystkich jego uczestników miejscem nawiązania cennych kontaktów, inspiracją do doskonalenia swoich usług oraz odpowiedzią na poszukiwane pytania.

Wszystkim Uczestnikom Kongresu, Wystawcom, Prelegentom i Patronom Medialnym serdecznie dziękujemy za udział i współpracę. Mamy nadzieję na spotkanie z Państwem podczas kolejnej edycji tego wyjątkowego wydarzenia, która odbędzie się wiosną 2019 roku.