1. 1. Instytucja:
 2. W jakim mieście był/a Pan/i uczestnikiem konferencji?
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagane)
 6. (wymagane)
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
 13. Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Rozwoju Rynku. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji tej i następnych konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Administrator oraz Partnerzy Biznesowi konferencji. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji konferencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.