Wybierz miasto

Wrocław 14.11.2019 r.

9.00 – 13.30

Tematyka wstępna konferencji: 

 • Systemy telekomunikacyjne w zarządzaniu nieruchomością.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Wzmacnianie gruntów, podnoszenie płyt metodą iniekcji żywicznej.
 • Kompleksowa obsługa Facility Management jako klucz do optymalizacji kosztów.
 • Jak oszczędzać dzięki BMS?
 • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych – zagrożenia, CASE STUDY.
 • Efektywne zarządzanie mediami w nieruchomościach komercyjnych.

Kraków 15.11.2019 r.

9.00 – 13.30

 • Systemy telekomunikacyjne w zarządzaniu nieruchomością.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Wzmacnianie gruntów, podnoszenie płyt metodą iniekcji żywicznej.
 • Kompleksowa obsługa Facility Management jako klucz do optymalizacji kosztów.
 • Jak oszczędzać dzięki BMS?
 • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych – zagrożenia, CASE STUDY.
 • Efektywne zarządzanie mediami w nieruchomościach komercyjnych.

Gdańsk 27.11.2019 r.

9.00 – 13.30

 • Systemy telekomunikacyjne w zarządzaniu nieruchomością.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Wzmacnianie gruntów, podnoszenie płyt metodą iniekcji żywicznej.
 • Kompleksowa obsługa Facility Management jako klucz do optymalizacji kosztów.
 • Jak oszczędzać dzięki BMS?
 • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych – zagrożenia, CASE STUDY.
 • Efektywne zarządzanie mediami w nieruchomościach komercyjnych.