Wybierz miasto

Wrocław 14.11.2019 r.

9.00 – 12.45

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające pracę zarządcy nieruchomości.

 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.

 

II Panel. Proces przetargowy na usługi Facility Management.

Przygotowanie – kto powinien przygotować się do procesu przetargowego na usługi FM, jak przygotować proces przetargowy, jakie informacje powinny być uwzględnione w procesie przetargowym.

Postępowanie kwalifikacyjne – jakie firmy wybrać do postepowania kwalifikacyjnego, jakie kryteria zastosować aby wybrać oferentów do następnego etapu, jakich narzędzi  użyć do oceny odpowiedzi.

Zapytanie ofertowe – jakie informacje umieścić w zapytaniu ofertowym, jakie są wagi poszczególnych kryteriów oceny, jakich narzędzi użyć do oceny odpowiedzi.

Umowa – jaka powinna być zawartość umowy, kiedy przesłać umowę kandydatom na dostawcę usług FM.

Negocjacje – co negocjować, jak negocjować.

Dostawa usług FM

 • Rozruch – co powinno się zrobić pomiędzy podpisaniem umowy a początkiem dostawy usług FM.
 • Realizacja – co powinno się zrobić bezpośrednio po rozpoczęciu dostawy usług (pierwsze tygodnie, miesiące), co powinno się robić w trakcie trwania umowy.
 • Zakończenie – co powinno się zrobić przed zakończeniem trwania umowy (ostanie tygodnie, miesiące).

Kraków 15.11.2019 r.

9.00 – 12.55

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające pracę zarządcy nieruchomości.

 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Nowoczesne technologie napraw dachów.

 

II Panel. Proces przetargowy na usługi Facility Management.

Przygotowanie – kto powinien przygotować się do procesu przetargowego na usługi FM, jak przygotować proces przetargowy, jakie informacje powinny być uwzględnione w procesie przetargowym.

Postępowanie kwalifikacyjne – jakie firmy wybrać do postepowania kwalifikacyjnego, jakie kryteria zastosować aby wybrać oferentów do następnego etapu, jakich narzędzi  użyć do oceny odpowiedzi.

Zapytanie ofertowe – jakie informacje umieścić w zapytaniu ofertowym, jakie są wagi poszczególnych kryteriów oceny, jakich narzędzi użyć do oceny odpowiedzi.

Umowa – jaka powinna być zawartość umowy, kiedy przesłać umowę kandydatom na dostawcę usług FM.

Negocjacje – co negocjować, jak negocjować.

Dostawa usług FM

 • Rozruch – co powinno się zrobić pomiędzy podpisaniem umowy a początkiem dostawy usług FM.
 • Realizacja – co powinno się zrobić bezpośrednio po rozpoczęciu dostawy usług (pierwsze tygodnie, miesiące), co powinno się robić w trakcie trwania umowy.
 • Zakończenie – co powinno się zrobić przed zakończeniem trwania umowy (ostanie tygodnie, miesiące).

Gdańsk 27.11.2019 r.

9.00 – 13.30

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające pracę zarządcy nieruchomości.

 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach.
 • Restytucja mienia po pożarach i zalaniach.
 • Nowoczesne technologie napraw dachów.

 

II Panel. Proces przetargowy na usługi Facility Management.

Przygotowanie – kto powinien przygotować się do procesu przetargowego na usługi FM, jak przygotować proces przetargowy, jakie informacje powinny być uwzględnione w procesie przetargowym.

Postępowanie kwalifikacyjne – jakie firmy wybrać do postepowania kwalifikacyjnego, jakie kryteria zastosować aby wybrać oferentów do następnego etapu, jakich narzędzi  użyć do oceny odpowiedzi.

Zapytanie ofertowe – jakie informacje umieścić w zapytaniu ofertowym, jakie są wagi poszczególnych kryteriów oceny, jakich narzędzi użyć do oceny odpowiedzi.

Umowa – jaka powinna być zawartość umowy, kiedy przesłać umowę kandydatom na dostawcę usług FM.

Negocjacje – co negocjować, jak negocjować.

Dostawa usług FM

 • Rozruch – co powinno się zrobić pomiędzy podpisaniem umowy a początkiem dostawy usług FM.
 • Realizacja – co powinno się zrobić bezpośrednio po rozpoczęciu dostawy usług (pierwsze tygodnie, miesiące), co powinno się robić w trakcie trwania umowy.
 • Zakończenie – co powinno się zrobić przed zakończeniem trwania umowy (ostanie tygodnie, miesiące).