Podsumowanie - Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości w 2018 r.

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń zarządców nieruchomości i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie całego kraju. O tym jak duża jest potrzeba takich spotkań w tej branży świadczą minione edycje Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości. W ubiegłym zorganizowaliśmy 26 spotkań w całej Polsce.

Udział w konferencjach łączne wzięło ponad 2300 osób, będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, a w organizację cyklu zaangażowało się kilkanaście firm świadczących profesjonalne usługi dla branży, a także wielu ekspertów z dziedziny prawa, rozwiązań technicznych czy ochrony środowiska.

Tematyka konferencji była zróżnicowana, a ich celem był przegląd rynku oraz prezentacja rozwiązań dedykowanych branży. Omówiono wiele problemów i pokazano skuteczne przykłady ich rozwiązań. Dodatkowo, podczas każdej z konferencji odbyły się panele prawne, dające uczestnikom możliwość bezpośrednich kontaktów ze specjalistami z dziedziny prawa oraz konsultacji najbardziej aktualnych problemów prawnych z jakimi borykają się zarządcy nieruchomości w swojej codziennej pracy.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom, Prelegentom, Wystawcom i Patronom Medialnym za zaangażowanie w organizację i udaną współpracę.

Wszystkim Uczestnikom naszych konferencji serdecznie dziękujemy za udział w Regionalnych Spotkaniach Zarządców Nieruchomości.

Kolejna edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości rozpocznie się już w lutym 2019 r. 

Do udziału już teraz serdecznie zapraszamy!

 

Galeria