Podsumowanie - Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości - edycja wiosenna 2019

Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości na stałe wpisały się
w kalendarz najważniejszych wydarzeń zarządców nieruchomości i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych działających na terenie całego kraju. O tym jak duża jest potrzeba takich spotkań w tej branży świadczą minione edycje Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości. Trzynaście miast Polski, setki uczestników, dziesiątki wykładów, rozmów i nawiązanych kontaktów- tak w skrócie przedstawia się wiosenna edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości, która odbyła się
w dniach 21.02- 24.05. 2019 r.

Udział w konferencjach jak zawsze wzięły osoby będących specjalistami z obszaru zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, a w organizację cyklu zaangażowało się kilkanaście firm świadczących profesjonalne usługi dla branży, a także wielu ekspertów z dziedziny prawa, rozwiązań technicznych czy ochrony środowiska.

Każda z konferencji podzielona została na dwa moduły tematyczne, z których jeden prezentował treści merytoryczne dot. problematyki prawnej w zarządzaniu nieruchomościami, drugi -tematyki technicznej obsługi nieruchomości, wraz z prezentacją usług i rozwiązań dla branży. W pierwszym panelu dominowała tematyka dotycząca podejmowania i zaskarżania uchwał w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Panel poświęcony technicznej obsłudze i prezentacji rozwiązań obszernie prezentował produkty i usługi dedykowane zarządcom nieruchomości.

Dziękujemy wszystkim naszym Partnerom, Prelegentom, Wystawcom i Patronom Medialnym za zaangażowanie w organizację i udaną współpracę.

Wszystkim Uczestnikom naszych konferencji serdecznie dziękujemy za udział w Regionalnych Spotkaniach Zarządców Nieruchomości.

Kolejna edycja Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości rozpocznie się we wrześniu 2019 r. 

Do udziału już teraz serdecznie zapraszamy!

 

Galeria